Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ prekonala očakávania odborníkov

Komerčný obsah

Všetci prednášajúci a diskutéri sa podelili zo svojimi poznatkami a vedomosťami s ostatnými účastníkmi konferencie a pri živej diskusii, ktorá nasledovala po jednotlivých prednáškových blokoch účastníci diskutovali so svojimi postrehmi a názormi s prednášajúcimi a diskutérmi.

O všetkých výstupoch jednotlivých prednášajúcich a diskutérov sa môžete dozvedieť v zborníku „Aké princípy vládnu zdravotníctvu? právne, etické, ekonomické a psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti“, ktorý bol vydaný v spolupráci s vydavateľstvom EUROKODEX.

Konferencia svojou odbornosťou, aktuálnosťou a atmosférou prevýšila aj tie najväčšie očakávania účastníkov, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že už mnohí prisľúbili účasť na ďalšej konferencii, ktorú Komora pre medicínske právo MEDIUS pripravuje na zaujímavú, pútavú ale zároveň aj kontroverznú tému „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, a to už 10.4.-11.4.2014 v Košiciach.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým partnerom, dobrovoľníkom a priateľom, bez ktorých by sme tak úspešnú a prospešnú akciu nemohli uskutočniť.

Zdroj: Komora pre medicínske právo MEDIUS