Čo pre nás robí les?

Lesy tvoria 40 percent územia EÚ a poskytujú množstvo ekosystémových služieb, ktoré prispievajú k zdraviu životného prostredia a ľudskému blahobytu.

Mapa nižšie zobrazuje rozlohu lesov v jednotlivých krajinách EÚ v tisíckach hektárov (celková pokrývka, nie v pomere k rozlohe krajiny).

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

PDF na stiahnutie