Tri miliardy stromov a viac dreva v stavebníctve: Čo navrhuje nová stratégia EÚ pre lesy (INFOGRAFIKA)

Európska komisia v polovici júla predstavila Novú stratégiu lesného hospodárstva do roku 2030. Jej hlavným úmyslom je zosúladiť socioekonomické funkcie lesa s novými klimatickými a environmentálnymi cieľmi Európskej únie.

Ide zatiaľ iba o návrh strategického dokumentu z dielne Európskej komisie, ktorý určuje hlavné ciele a smerovanie lesnej politiky. Návrh odštartuje diskusiu o budúcnosti európskych lesov a lesného hospodárstva na pôde únijných inštitúcií: v Európskom parlamente a medzi členskými štátmi v Rade EÚ.

Európska komisia by postupne mala predstavovať jednotlivé iniciatívy a legislatívne návrhy, ktoré by mali pomôcť plniť ciele lesnej stratégie.

Infografika zachytáva hlavné dôvody pre predstavenie novej stratégie pre lesy a predstavuje jej hlavné ciele na najbližších desať rokov.