Artur Runge-Metzger: Čína a India sa musia v klimatickej politike snažiť

Artur Runge-Metzger

Podľa Artura Runge-Metzgera, šéfa tímu pre medzinárodné klimatické rokovania v Európskej komisii, bude obchodovanie s emisiami v budúcnosti dôležitým prvkom prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku aj v rozvojových krajinách.

Zdôraznil však, že tie rozvinutejšie z nich musia zintenzívniť snahy, pretože množstvo západom podporených projektov v rámci Mechanizmu čistého rozvoja OSN (CDM) bude obmedzené.

„Niektoré majú s CDM veľmi dobré skúsenosti, a výrazne z neho benefitovali, ako Čína, India a Brazília. Tento nástroj by určite chceli zachovať.“

Západné krajiny by podľa neho mali výmenou za transfer technológií, ako je zachytávanie a uskladňovanie CO2 (CCS) žiadať od rozvojových krajín záväzky. „Samozrejme, že ak vám dá niekto obed zadarmo, prečo by ste si ho nešli pýtať tri či štyri krát?“

Podľa Runge-Metzgera má už Čína v niektorých sektoroch najnovšiu technológiu, a preto nepotrebuje ďalšiu pomoc. „Ak sa pozriete na najnovšiu oceliareň, ktorú vybudovali, je to pravdepodobne jedna z najčistejších oceliarní na svete.“

Problémom je čínsky „zastaraný“ energetický sektor, závislý na uhlí. V tom sa môžu ukázať užitočné európske programy na podporu nových technológií. „Je jasné, že sa bude musieť začať používať zachytávanie a uskladňovanie uhlíka (CCS). Ak podnikneme potrebné kroky v rozvoji veľkých demonštračných projektov, do roku 2020 budeme schopní ukázať, že tá technológia funguje.“

Runge-Metzger však upozorňuje, že takéto projekty prinesú aj obmedzenia. „Nemali by sme sa na nich pozerať ako na vianočný darček, ktorý si rozbalíte, a vo vnútri nájdete nádhernú elektráreň… úplne zadarmo. Je potrebná spolupráca na zlepšovaní technológií, a ich nasadzovanie do praxe.“

Tvrdí tiež, že CDM projekty v priemyselných sektoroch, v ktorých už dnes Čína ostro konkuruje EÚ, budú postupne odstavené, aby európske podniky neprenášali svoju výrobu a emisie CO2 do zahraničia.

„Navrhujeme, aby sa na riešenie tohto druhu „úniku emisií“ v niektorých krajinách postupne odstavili CDM projekty v takých sektoroch, ktoré sú vystavené medzinárodnej konkurencii.“

Nahradiť by ich mohol „sektorový akreditačný mechanizmus“, v ktorom dostanú projekty podporu len v prípade, že sa zavedú zlepšenia do najstarších a najviac znečisťujúcich zariadení.

„Ak sa dostanete na tú úroveň, a potom nad ňu, ak sa zlepšíte, môže sa vytvoriť priestor pre CDM akreditačný mechanizmus, ako určitý nový (typ) CDM.“ Runge-Metzger však pripúšťa, že to „by vyžadovalo určitú mieru vašich vlastných investícií, vášho vlastného kapitálu, vašich domácich snáh na dosiahnutie takej úrovne“.

Ak by všetky strany rokovaní, najmä Čína, urobili zodpovedné rozhodnutia pri reštrukturalizácii ich ekonomík a reforme environmentálnych regulácií a tým posunuli čisté technológie na trh, potom by „EÚ mohla byť trochu otvorenejšia vývoju projektov v rámci mechanizmu (CDM)“.

Únia sa jednostranne zaviazala k zníženiu emisií o 20% do roku 2020. Tento svoj záväzok je však ochotná zvýšiť na 30%, ak prijmú podobné záväzky aj iní veľkí znečisťovatelia, čo opäť zvýši priestor pre podporu CDM projektov.

Runge-Metzger odmietol špecifikovať, o koľko by sa v takom prípade zvýšil rozpočet CDM. „Nepoviem, aká to bude suma, pretože je to súčasť rokovaní. Máme istý manévrovací priestor, čo nám dáva v rokovaniach isté možnosti.“

Podľa Runge-Metzgera je na získanie požadovaných súm potrebné len malé množstvo verejných prostriedkov. „Nie je to ako keby sme tu čakali na grant, či dar… ale je to o vyčlenení prostriedkov na garancie úverov a rizika… aby sme mohli inteligentne zostaviť finančné balíky“, ktoré budú znamenať miliardové zelené investície.

Na marcovom summite prijmú lídri EÚ spoločnú pozíciu, ktorá bude základom pre globálne klimatické vyjednávania. Ich kľúčové stretnutie prebehne v decembri v Kodani.

Plné znenie interview, ktoré sa zaoberá aj otázkami odlesňovania, transferu technológií, a návrhmi na zmiernenie a prispôsobenie sa dopadom klimatických zmien, nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.