Stefan Singer: EÚ je „klimatický podvodník“

Stefan Singer, director of global energy policy, WWF. Zdroj: Flickr.com

„Porovnali sme mieru ambícií, ktoré Európska únia predstiera, s tým, čo to znamená v skutočnosti. 20% zníženie emisie do roku 2020 v EÚ, v porovnaní s úrovňou v 1990, neznamená viac ako 4-5% zníženie domácich emisií“ od roku 2009.

Singer vysvetľuje, že 8% zníženie dosiahne Únia vďaka deindustrializácii v nových, postkomunistických členských krajinách, ktorá prebehla v 90. rokoch.

„Takže nám ostáva 12%.“ Ani tie však nebudú dosiahnuté znižovaním emisií na území EÚ, keďže väčšinu (60%) z nich chce Únia podľa vlastných plánov dosiahnuť emisnými ofsetmi v rozvojových krajinách, využitím CDM (mechanizmus čistého rozvoja) v rámci OSN. (V rámci CDM môže krajina naplniť časť svojich emisných cieľov tak, že investuje do „zelených“ projektov v rozvojovom svete.)

„V princípe to nie je problém, ak máte súčasne silné domáce ciele, a ak by bol mechanizmus čistého rozvoja skutočne len doplnkom, no v tomto prípade to tak nie je.“

Offsetové projekty financované EÚ v rozvojovom svete v skutočnosti nepriniesli plánované výsledky, „pretože k to obmedzenie emisií by pravdepodobne nastalo aj bez nich“ vďaka politikám implementovaným v krajinách ako Čína. Podľa Singera tak propagované 20% zníženie emisií v EÚ znamená v skutočnosti len 4-5% zníženie domácich emisií medzi týmto rokom a rokom 2020.

„Je to trik s atmosférou.“

„Ak chceme ostať pod hranicou oteplenia o 2°C, Európska únia predstiera, že znižuje o 20%. A okrem toho od rozvojových krajín žiada, aby obmedzili svoje emisie o 15% až 30%. To je podvádzanie. To nepomáha dosiahnuť 2% hranicu.“

Medzi svetovými lídrami sú USA a Čína

Podľa Singera sa nový americký prezident Obama zaviazal k omnoho výraznejším obmedzeniam. „Obamova administratíva navrhuje, že sa v Spojených štátoch do roku 2020 stabilizujú emisie na úrovni roku 1990. To je zhruba 19% zníženie v porovnaní s dneškom.“

Singer tiež odmieta často používané tvrdenie, že rozvojové krajiny ako Čína nerobia dosť pre klimatickú politiku. „Čína sa zaviazala, že zníži svoju energetickú intenzitu, množstvo energie použité na vytvorenie jednotky HDP, o 20% za šesť rokov medzi 2005 a 2010, a o ďalších 20% do roku 2020. Ak sa pozriete na rast HDP v Číne, je dosť veľké množstvo. Čína má veľmi ambiciózny cieľ pre rozvoj obnoviteľných zdrojov – 15-20% do roku 2020, podobne ako v EÚ. Čína má v príprave 14 zo 16 nových pilotných projektov na splynovanie uhlia. V Európe máme len jeden.“

„Čína je určite jedným zo svetových lídrov.“

Singer verí, že Peking bude na klimatických rokovaniach v Kodani konštruktívnym hráčom. „Pokiaľ ide o Čínu, nemám obavy.“

Vyslovil však obavy, že EÚ stráca svoje svetové prvenstvo v boji proti klimatickým zmenám. „Netvrdím, že EÚ nerobí nič. Vo viacerých európskych krajinách máme dobré zákony. Zákony o obnoviteľnej energii v Nemecku, opatrenia pre energetickú efektívnosť vo Švédsku, atď. No Európska únia ako celok stráca pozíciu lídra v spoločných harmonizovaných politikách… S domácim znížením  (emisií) o 4 až 5% nemôžete mať v Európe pokrok k nízkoemisnému rozvoju.“

Dôvodom obáv je ruská „čierna skrinka“

Podľa Singera je jednou z najväčších neznámych na globálnych klimatických rokovaniach pozícia Ruska. „Skúsenosti nám hovoria, že Rusko vždy príde o päť minút dvanásť s nejakou zvláštnou požiadavkou. Nejde len o klímu, vo všetkých otázkach, pretože Rusko chápe OSN ako samoobsluhu.“

Globálne spoločenstvo môže „zvládnuť“ Rusko ak začne premýšľať o protihodnotách. Problémom však je, že „nik nevie, čo sa má vymeniť za čo s Ruskom, pretože Rusko je často ako čierna skrinka“.

Rozvojové krajiny robia čo môžu

Singer bráni rozvojové krajiny, na ktorých snahy sa údajne „často zabúda“.

„Brazília sa pred koncom minulého roka zaviazala znížiť emisie v Amazónii o 70%. Indonézia sa zaviazala znížiť emisie na Borneu, ktoré je najväčším centrom odlesňovania, o takmer 100%. Samozrejme, netýka sa to priemyslu, no stále je to veľké množstvo emisií. Takže toto sa zmenilo!“

„Rozvojové krajiny niečo robia. Prijímajú záväzky. Môžeme hovoriť, že nerobia dosť, a že potrebujeme plnenie záväzkov, ale robia niečo.“

Arogantní Európania

Pri všetkých týchto snahách dostávajú rozvojové krajiny od Európanov málo naspäť. „Európa zásadne nedokázala poskytnúť rozvojovým krajinám aspoň trochu financií. Arogantne, skutočne arogantne, tvrdia „je nám ľúto, toto je vyjednávanie, najprv uvidíme čo poskytnú ostatní“.“

„Takto smerujeme ku katastrofe. A skupina rozvojových krajín za to Európu potrestá.“

Plné znenie interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.