Kjótskeho protokolu sa nemôžeme zbaviť

India je presvedčená, že nahrádzanie Kjótskeho protokolu nejakým iným nástrojom by len upevnilo podozrenie, že rozvinuté krajiny sa snažia zbaviť sa svojich právne záväzných prísľubov, povedal v rozhovore pre portál EurActiv indický veľvyslanec pri Európskych spoločenstvách Džamini Bhaguati. Jeho krajina je jednou z tých, ktoré v decembri 2009 položili rámec pre kodanskú zmluvu, ktorá sa na jednej strane nepovažuje za postačujúcu, no svetovým klimatickým rokovaniam UNFCCC de facto zachovala tvár.

Pokus o zbavenie sa Kjótskeho protokolu by spochybnil dôveryhodnosť akýchkoľvek právne záväzných prísľubov, ktoré by bohatšie krajiny vyslovili pri definovaní novej dohody, dopĺňa ambasádor.

Kodaň zlyhala v dôsledku pretrvávajúcich rozdielov medzi pozíciami rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín, pričom pokiaľ ide o budúci klimatický summit v decembri 2010 v Mexiku, bude mať zmysel, iba ak bohaté krajiny položia na stôl ambiciózne redukčné ciele.

India robí všetko pre to, aby znížila produkciu vlastných emisií CO2 a znížila mieru využívania zdrojov. Veľvyslanec však pripomína, že pokiaľ sa emisie prepočítajú na jedného obyvateľa, India ich produkuje menej, než väčšina bohatých krajín.

Kľúčovým nástrojom prechodu od spoliehania sa na fosílne palivá k obnoviteľným zdrojom je indický Národný akčný plán, hovorí Bhaguati. Podľa jeho slov, krajina už úspešne dokázala rozviazať puto medzi rýchlym hospodárskym rastom a zvyšovaním spotreby energií. Pokiaľ ide o vyjadrenie energetickej náročnosti k vyprodukovanej jednotke HDP, India preukazuje jeden z najlepších výsledkov vo svete, dopĺňa veľvyslanec.

Na otázku, prečo je jeho krajina aktuálne na 123. mieste v hodnotení EPI (Index environmentálnej výkonnosti), za inými novými ekonomikami ako Rusko, Brazília alebo Čína, Bhaguati odpovedal slovami niekdajšej premiérky Indiry Gándhí, že najväčším znečisťovateľom je chudoba.

„Pre krajinu ako India, ktorá má jednu z najmenších uhlíkových stôp na svete, je prvoradou a nadradenou prioritou usilovať sa o hospodársky rozvoj, obmedzovanie chudoby a riešenie energetickej chudoby. V Indii žije stále viac ako pol miliardy ľudí, ktorí nemajú prístup ku komerčným energiám,“ upozornil veľvyslanec, pričom opäť poukázal na Národný akčný plán, ktorý prináša riešenia.

India prisľúbila v kodanskej zmluve obmedziť svoju „uhlíkovú náročnosť“ o 20 – 25 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005. Bhaguati uzatvára, že takýto cieľ si krajina stanovila na základe „vyhodnotenia [skutočnosti], že v období 1990 – 2005 sa intenzita emisií znížila o 17 percent. Je to určite preukázaním serióznosti, ktorou chce India prispieť ku globálnym krokom proti klimatickým zmenám.“


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.