Klimatická dohoda možno v roku 2011

Foto: Flickr.com / World Economic Forum (Licencia Creative Commons)

„Pre mňa je prvou výzvou pre Cancún premena Kodanskej dohody a ďalších kodanských rozhodnutí na funkčnú architektúru,“ hovorí Yvo de Boer, výkonný sekretár UNFCCC, v rozhovore pre EurActiv.

Dohoda o novom klimatickom režime by mala brať do úvahy prispôsobovanie sa zmenenému podnebiu, zmierňovanie jeho dôsledkov, ako i finančný a technologický transfer. Spoločne by mali vytvoriť „funkčnú architektúru, ktorá rozvíjajúcim sa krajinám naozaj dáva dôveru, že posúvať sa vpred je v ich záujme,“ vyhlásil de Boer.

„Myslím si, že finálnu dohodu možno dosiahnuť v roku 2011 v Juhoafrickej republike,“ doplnil klimatický šéf UNFCCC.

Skôr, ako sa dohoda dosiahne, je potrebné nájsť spoločné vnímanie toho, čo to bude znamenať, že bude právne záväzná, zdôrazňuje de Boer. I keď EÚ a chudobnejšie krajiny sveta trvajú na právnej záväznosti, nik v tomto okamihu nedokáže odpovedať, čo by právna záväznosť znamenala v praxi.

„Je to dohoda, ktorá je záväzná na medzinárodnej úrovni, je to dohoda, ktorá je záväzná na národnej úrovni alebo je to dohoda, ktorá je záväzná prostredníctvom pravidiel implementácie, alebo je to všetko dokopy? To si žiada najskôr vysvetlenie,“ hovorí.

Podstatnú úlohu v ďalších diskusiách by mohla zohrávať EÚ, myslí si de Boer. Podľa jeho slov, EÚ o líderstvo neprišla, iba bola odsunutá nabok počas finálnych vyjednávaní v Kodani. Európski lídri prijali viacero „významných záväzkov“, čím prispeli k podpisu finálnej deklarácie z COP15.

„Európa tiež vypracovala návrhy, ktoré sa síce nedostali hneď do Kodanskej dohody, ale možno sa dostanú do budúcej zmluvy,“ verí šéf UNFCCC.

Prekonať priepasť medzi bohatými a chudobnými krajinami možno prostredníctvom financovania: „Čo by sme mali spraviť v rámci UNFCCC, je stanoviť parametre financovania, identifikovať krajiny, ktoré by mali dostať podporu prioritne, identifikovať oblasti, ktoré by sa mali uprednostnene podporiť, určiť, ako sa bude podpora poskytovať, napríklad v kontexte plánov pre prispôsobenie sa a zmiernenie dôsledkov, ktoré sa schvália na národnej úrovni,“ vyhlásil de Boer.

Z hľadiska medzinárodných klimatických rokovaní je dôležitý vývoj v USA a ich postoj. Klimatické zmeny sa stali rukojemníkom reformy zdravotníctva, pre ktorú sa odložilo prijímanie klimatickej legislatívy. Napriek tomu si však šéf UNFCCC sľubuje od Obamovej administratívy, že prispeje k úspešnému priebehu COP16 v Cancúne aj v prípade, že USA do toho času nebudú mať národnú klimatickú legislatívu.

„Medzi administratívou a Senátom sa nepretržite komunikuje, aby sa zabezpečilo, že čokoľvek sa schváli, bude spĺňať základné podmienky, ktoré si kladie Senát,“ vysvetľuje situáciu v USA šéf UNFCCC. Uzavrel, že dohoda o novom klimatickom režime sa bude musieť dojednať podobným spôsobom tak, aby bola prijateľná pre všetky národné vlády.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.