Občianske nepokoje v Kodani sú varovaním

zdroj flickr

Do ulíc Kodane vbehli cez víkend tisícky protestujúcich, aby podporili klimatické vyjednávania o novom pakte proti emisiám skleníkových plynov.

"Táto konferencia bude pre svet úspechom alebo zlyhaním: nepodobá sa obchodným rokovaniam," hovorí v rozhovore pre EurActiv Mary Robinson, niekdajšia Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva a bývalá írska prezidentka.

Dôsledky meniaceho sa podnebia v minulom roku pripravili o život viac ako 300 tis. ľudí po celom svete a klimatické zmeny sú zdrojom konfliktov, tvrdí Robinson s odvolaním sa na údaje Global Humanitarian Forum: „Ak existuje veľký nedostatok vody, ak je viac povodní, ak rozširovanie púští núti milióny ľudí stať sa environmentálnymi utečencami [..] áno, je pravdepodobnejšie, že budeme čeliť konfliktom.“

Pre hľadanie odpovedí na klimatické zmeny sú kľúčové fondy pre prispôsobenie sa, hovorí Robinson. V tomto smere podporila mimovládnu organizáciu Oxfam, ktorá vyzvala bohaté krajiny na každoročnú pomoc v hodnote 200 mld. dolárov po roku 2012 a okamžitú ročnú pomoc 10 mld. dolárov do roku 2012. Peniaze by mali ísť na pomoc chudobným krajinám, ktoré sú najviac postihnuté prírodnými katastrofami.

„Tieto štatistiky sú veľmi užitočné, ak sa pozeráte napríklad na to, ako sa peniaze promptne nalievajú pre pomoc bankám alebo sa investujú v rozpočtoch na obranu, ktoré veľké krajiny vynakladajú na muníciu a smrtiace zbrane,“ doplnila. „Peniaze existujú: sú otázkou priorít.“

V stávke sú ľudské práva: Nastane veľa súdnych sporov

Vlády pristupujú ku klimatickým zmenám tradičným spôsobom a spravidla zmenu podnebia vnímajú len ako ekologický fenomén. Do dnešného dňa sú dôsledky klímy na sociálne a ľudské práva na okraji pozornosti.

Britský minister pre životné prostredie a klimatické zmeny Ed Miliband nedávno vyhlásil, že téma zmeny podnebia vyvoláva čoraz intenzívnejšie otázky ohľadom spravodlivosti a rovnosti. Tie sa dotýkajú vzťahov na viacerých úrovniach; medzi generáciami ľudí, medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa krajinami a medzi chudobnými a bohatými vrstvami v rámci jedného štátu. „Výzvou je nájsť spravodlivú distribúciu zodpovednosti a práv,“ doplnil britský minister.

Klimatické zmeny sú i otázkou ľudských práv, pretože prírodné katastrofy prinášajú ich porušovanie, tvrdia aktivisti. „Spoločne sme zlyhali, pokiaľ ide o uchopenie miery a naliehavosti problému,“ dopĺňa Mary Robinson.

Spojitosť zmeny podnebia s ľudskými právami sa datuje od decembra 2005, kedy sa Aliancia Eskimákov z Kanady a USA obrátila formou petície na Inter-Americkú Komisiu pre ľudské práva. Na základe petície padlo obvinenie na USA, že v dôsledku svojej neschopnosti obmedzovať produkciu svojich emisií CO2 sú ich práva poškodzované.

Takýchto súdnych prípadov bude v budúcnosti čoraz viac, predpokladá Robinson. Dôležitým krokom tiež je, že Agentúra pre ochranu životného prostredia v USA navrhla klasifikovať šesť skleníkových plynov (vrátane metánu a CO2) za škodlivé pre ľudské zdravie. „Znamená to, že tí, ktorí produkujú vysokú úroveň emisií a neprijímajú kroky pre nápravu, môžu čeliť súdnym sporom,“ doplnila.

Potreba politického líderstva

Občianskym nepokojom a eskalácii napätie v dôsledku zmien klímy môže zamedziť politické líderstvo v Kodani.

„Musíme dosiahnuť oboje – rozhodnutie, ktoré nás nasmeruje na trajektóriu zotrvania v bezpečnom svete pod 2 Celziovými stupňami do roku 2050 a pod [koncentráciou] 450:1.000.000 dielov [CO2 v atmosfére] a peniaze na prispôsobenie sa – alebo budeme mať takto rozdelený a zúfalý svet, v ktorom nebudeme môcť žiť spoločne v pokoji,“ vyhlásila Robinson.

„Líderstvo nie je vyčkávaním na ostatných, znamená kráčať vpred,“ doplnila. Prstom pritom neukázala len na EÚ, ale tiež na Japonsko, ktoré hovorí o cieli 25 percent, ale podmieňuje ho aktivitou ostatných svetových hráčov.

„Nazerám na to skôr osobne, tak, ako by mali a musia všetci. Tak, ako ktokoľvek, aj ja musím zmeniť životný štýl,“ uzavrela Mary Robinson.


S Mary Robinson sa zhovárala Daniela Vincenti-Mitchener.