Po Číne a USA sú klimatickej dohode naklonenejšie aj krajiny OPEC

Zdroj: Flickr/Ian Caldwell

Na klimatickej konferencii OSN v Lime sme videli viacero kontrastných pozícií. Čo je pre nás v súčasnosti prioritou?

Vedeli sme, že nezískame konkrétne záväzky od všetkých krajín a to ani nebolo cieľom konferencie. Ostávajú otvorené dôležité otázky týkajúce sa novej klimatickej dohody a to najmä o jej záväznosti. Povaha záväzkov a rozlišovanie medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami je tiež veľmi problematické. Je možné, aby mali všetky krajiny rovnakú úroveň záväzkov, a aby ich progres bol hodnotený na základe rovnakých kritérií? Treba riešiť aj otázky financovania.

Lima však ukázala, že účastníci majú dobrú vôľu, výsledkom ktorej bol spoločný text. Taktiež sme pokročili v príprave akčného plánu Lima-Paríž, ktorý pomôže zmobilizovať mimovládnych účastníkov. Myslím si, že výsledok rokovaní z Limi je pozitívny, aj keď máme ešte pred sebou veľa práce.

Čína a Spojené štáty v novembri predstavili podrobnosti bilaterálnej dohody, v ktorej sa zaviazali prispieť k ochrane životného prostredia. Vidíte takéto zákulisné rokovania ako prínosné, alebo skôr ako možnú prekážku v dosiahnutí medzinárodnej dohody.

Toto oznámenie bolo veľmi pozitívne a veľmi dôležité pre proces vyjednávania. To, že sa dvaja najväčší znečisťovatelia životného prostredia zaviazali znížiť svoje emisie je jednoducho pozoruhodné. Je dôležité si uvedomiť, že rokovania o klíme nefungujú tak, ako ostatné medzinárodné vyjednávania. Nie je tu konkurencia, pretože akákoľvek bilaterálna dohoda prispeje ku konečnému cieľu a tým je znížiť emisie celosvetovo. Takéto dohody sú vítané. Aj EÚ by mohla s Čínou jednu uzavrieť. Takýto spôsob vyjednávaní prináša konkrétny pokrok a niektoré časti dohody medzi USA a Čínou boli dokonca zahrnuté aj do konečného znenia spoločného stanoviska z Limi.

EÚ vyjednáva v mene bloku krajín, ktoré majú odlišné postoje. Nemecko tlačí na čo najambicióznejšiu dohodu, Francúzsko sa chce najmä ubezpečiť, že sa napokon dohoda podpíše. Ako zmierujete tieto pozície?

Toto je v EÚ už dobre naolejovaným procesom. Rokovania povedie predsedníctvo Rady EÚ, ktoré bude na konci roka 2015 patriť Luxembursku. Rokovať sa v rámci EÚ bude aj na zasadnutiach ministrov zahraničných vecí. Nemecko vždy presadzuje ambiciózne znenia, čo sa týka klimatických záležitostí, ale neobávam sa, že by ministri nedospeli ku konsenzu. Európania majú mnoho skúseností v tejto oblasti a, čo je dôležité, máme aj klimatické ciele do roku 2030. Lídri ich schválili v dostatočnom predstihu pred Parížom.

Aké je postavenie krajín OPEC v tomto poslednom kole rokovaní?

Najväčšou zmenou je, že Saudská Arábia je pripravená sa zapojiť do rokovaní, pretože už nie je ďalej možné ignorovať zmenu klímy spôsobenú ľudskou aktivitou. Samozrejme ekonomiky krajín produkujúcich ropu sú závislé na predaji fosílnych palív. Najlepšie pre klímu by bolo, aby tieto uhľovodíky ostali v podzemí. To by však znamenalo, že tieto krajiny by museli upraviť svoje ekonomiky, čo sa tak skoro nestane. Táto myšlienka sa však stáva čoraz výraznejšou a niektoré krajiny už začali investovať do energetického prechodu. Napríklad Saudská Arábia využíva technológie na zachytávania a skladovanie CO2, takže v porovnaní s minulými kolami rokovaní tu máme nový trend.

Pokles ceny ropy na 50 dolárov za barel vysiela negatívny signál pre spotrebiteľov. Predstavuje to riziko pre globálnu klimatickú dohodu?

Nižšie ceny ropy by skôr mohli byť príležitosťou. Vysoké ceny energií prispeli k hospodárskej kríze Západu a boli veľkou záťažou. Nižšie ceny energií by mohli pomôcť presunúť investície do prechodu na nízkouhlíkové zdroje  energií. Samozrejme, že nižšie ceny ropy lákajú ľudí spotrebovať  jej čoraz viac, ale myslím si, že sú si čím ďalej tým viac vedomí vplyvu fosílnych palív na klímu a začínajú tomu prispôsobovať aj svoje rozhodnutia.

Klimatických skeptikov už nie je veľmi počuť. Nebodaj už zmizli?

Je čoraz ťažšie obhajovať takúto pozíciu a preto útočia skôr nepriamo. Napríklad môžu povedať, že zdroje, ktoré boli využité na zníženie emisií skleníkových plynov by sa mali radšej využiť na prispôsobenie sa zmene klímy.

Ale skutoční klimatickí skeptici už nemajú žiadnu dôveryhodnosť. Naomi Oreskes poukázala na to, že expert, ktorý vyvracal súvislosť medzi ľudskou činnosťou a zmenou klímy bol presne ten istý človek, ktorý vyvracal súvislosť medzi fajčením cigariet a rakovinou pre tabakový priemysel…samozrejme, že už nie je braný vážne. Senát Spojených štátov je stále skeptický. Al Gore mi len nedávno povedal, že senátori zamietli uznesenie o tom, že globálne otepľovanie je spôsobené ľudskou činnosťou. Na druhej strane, Spojené štáty majú veľmi neobvyklí politický systém.  

EurActiv.com