Stavros Dimas: EÚ má svoj klimatický záväzok, bez balíčka alebo s ním

Foto: Európska komisia

Výsledkom klimatických rozhovorov na najvyššej úrovni, ktoré prebiehajú v týchto dňoch (1.-12. december) v Poznańi, by mal byť základ pre vyjednávania na konferencii v Kodani, ktorá je naplánovaná na december 2009. O rok by sa malo rozhodnúť o klimatickom režime, ktorý po roku 2012 nahradí súčasný Kjótsky protokol.

„Existuje jasný náznak, že budúca dohoda nebude len o znižovaní globálnych emisií, ale i o podpore nevyhnutného prispôsobovania sa zmenám klímy, zvlášť najchudobnejších a najzraniteľnejších rozvíjajúcich sa krajín,“ povedal v rozhovore pre EurActiv Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie. “Technológie a financie budú jasným kľúčom k dosiahnutiu oboch týchto cieľov,” tvrdí komisár.

Zatiaľ čo oba tieto stavebné prvky nového klimatického režimu boli pomenované už na minuloročnej konferencii na Bali, pred tým, než svet dospeje k dohode, je pred nami ešte kus cesty, varuje Dimas a dodáva: „Čo stále chýba, je niečo, čo sa stalo známym ako ‘zdieľaná vízia’ budúcej dohody. Je to Poznań, kde sa dostáva do pozornosti po prvýkrát.“

Grécky komisár je presvedčený, že spoločne zdieľaná vízia by mala byť niečím „viac, než len dlhodobým emisným cieľom pre rok 2050 a strednodobým cieľom 2020.“ Na druhej strane, mať takéto ambície a stanovené budúce limity považuje Dimas za veľmi dôležité.

Pre EÚ majú klimatické rozhovory ako také podľa komisára aj iný rozmer. Predstavujú príležitosť pre „globálne porozumenie a ustanovenie globálnej spolupráce pre dosiahnutie nízkouhlíkového udržateľného rozvoja, ktorý rovnako prispeje k [naplneniu] Miléniových rozvojových cieľov“ a zredukuje vo svete rozšírenú chudobu.

Od Poznańe netreba očakávať prehnane veľa, myslí si komisár: „Poznań sa nikdy nechcela stať príležitosťou pre hlavné zlomy, pretože je len hodnotením na polceste dvojročného procesu.“ Čo však možno od svetovej klimatickej konferencie očakávať, je dodanie hybnosti udalostiam pred  nadchádzajúcou decembrovou schôdzkou v Kodani.

„V čase prvých stretnutí v marci 2009 očakávame, že na stole budú prvé texty pre vyjednávania a všetky strany sa od toho okamihu budú angažovať,“ tvrdí komisár. Pracovný program OSN by mal byť rovnako príležitosťou na uskutočňovanie „dodatočných rokovacích stretnutí, ak to bude potrebné.“ Dimas narážal najmä na jesenný program rokovaní medzinárodného spoločenstva, kedy sa bude pomaly schyľovať ku konferencii v Kodani.

Summit EÚ „neovplyvní rozhovory v Poznańi“

Jednou z prekážok, ktoré sa podpisujú pod komplikovanosť rozhovorov v Poznańi, je prekrývanie sa so summitom EÚ. Zatiaľ, čo v Poznańi budú cez víkend vrcholiť klimatické rokovania, v Bruseli sa zídu hlavy krajín a šéfovia vlád EÚ, aby hlasovali o tom, akú má EÚ spoločnú pozíciu k energetickému a klimatickému balíku. Dimas túto skutočnosť nevníma negatívne. V rozhovore povedal, že svetové spoločenstvo môže schváliť záverečný text i bez toho, aby mala EÚ jasno vo svojej vlastnej legislatíve.

„Je samozrejme len prirodzené, že existuje veľký záujem mať balík,“ hovorí. „Bolo by ale preháňaním povedať, že všetky oči sa pozerajú na Brusel v zmysle, že Poznań nemôže za ten čas predstavovať pokrok. Nik to netvrdí.“

Dimas pripomenul, že Európske spoločenstvá si už v uplynulom roku stanovili cieľ, že do roku 2020 znížia mieru tvorby emisií CO2 minimálne o 20%. Tento cieľ zostáva v platnosti bez ohľadu na výsledok nadchádzajúceho víkendového summitu. Komisár dodal, že ak sa k podobnému cieľu zaviažu aj ďalšie veľké ekonomiky, EÚ je ochotná stanoviť si ešte ambicíoznejších 30% do roku 2020. Podčiarkol: „Toto je jednotná pozícia EÚ, [ktorá] sa nemení.“

„Diskusia o balíku žiadnym spôsobom neovplyvní [rozhovory v Poznańi],” nepochybuje komisár. Poznań by mohla, bez ohľadu na závery summitu EÚ, znamenať pokrok v otázke „metodiky merania, v akej miere prispelo zamedzenie odlesňovaniu k zníženiu emisií, alebo v politickej otázke, akou je zdieľaná vízia o budúcej dohode,“ uzatvára Dimas.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.