Stavros Dimas: Klimatické zákony EÚ a USA musia byť „porovnateľné“

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas

  • Aké sú očakavania EÚ od USA v rámci prebiehajúcich svetových klimatických rokovaní? Český minister životného prostredia Martin Bursík povedal, že Amerika by mala zredukovať mieru tvorby svojich emisií o 14 percent v porovnaní s rokom 1990. Aký je váš názor?

Nepoznám, čo presne povedal môj kolega, ale čo je dôležité, je, že prezident Obama prisľúbil znížiť emisie o 80 percent do roku 2050, čo je v súlade s tým, čo zamýšľa EÚ a o čom Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) hovorí, že je nevyhnutné.

Ak chceme dosiahnuť tých 80 percent, musíme znižovať emisie každý rok; potrebujeme mať trajektóriu do roku 2020.

Musíme dosiahnuť 50-percentné globálne zníženie emisií, čo znamená, že rozvinuté krajiny musia dosiahnuť zníženie o 80 percent, ale chudobnejšie krajiny musia taktiež prispieť, aby sa dosiahlo polovičné globálne zníženie.

Podľa toho, čo vyhlásil IPCC, sme si ako strednodobý cieľ stanovili redukciu o 30 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990, ktorú musia dosiahnuť bohaté krajiny spoločne.

Strednodobé znižovanie emisií rozvinutých krajín by malo byť porovnateľné a pre určovanie porovnateľnosti máme sadu kritérií.

  • Prezident Obama sľúbil, že do roku 2020 USA znížia mieru tvorby skleníkových plynov na úroveň z roku 1990. Podľa vášho názoru, je to dostatočná ambícia?

To povedal prezident Obama na začiatku svojej predvolebnej kampane. Teraz je oficiálnou pozíciou redukcia o 80 percent do roku 2050.

Keď som bol vo Washingtone, diskutovali sme o strednodobom cieli USA. Bude závisieť od toho, ako bude nastavená schéma obchodovania s emisiami, ktorú zavedú; na čo všetko sa bude vzťahovať, či bude domácou alebo sa bude spoliehať aj na offsetové obchodovanie v zahraničí, ako aj od rozsahu systému.

Návrat k úrovni z roku 1990 bol založený na systéme obchodovania s emisiami, ktorý by priniesol zníženie tvorby emisií o 14 – 15 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005. Ale aby sme vedeli uskutočniť test porovnateľnosti, bude potrebné vedieť, či bude budúce obchodovanie s emisiami založené na domácom trhu alebo sa bude spoliehať na medzinárodný offset, aký bude záber systému, aká miera redukcie sa dosiahne v ostatných sektoroch, ktoré nebudú do neho zapojené.

Politika USA sa stále formuje a preto s nimi musíme spolupracovať, vymieňať si informácie a hľadať, ako dosiahnuť ambicióznu dohodu v Kodani, ktorá by zahŕňala i Čínu, Indiu a ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky.