Stuart Eizenstat: Globálna klimatická dohoda je pre Obamu „prehnanou požiadavkou“

Stuart Eizenstat, ktorý v rámci prezidentských administratív Jimmyho Cartera a Billa Clintona zastával niekoľko vysokých politických postov v USA, na pôde mimovládnej organizácie Priatelia Európy povedal, že USA počas roka 2009, kedy sa bude rokovať o novom klimatickom režime, ktorý nahradí Kjótsky protokol, pomerne rýchlo príjmu legislatívu, na základe ktorej sa bude môcť začať obchodovať s emisiami CO2.

Niedajší americký veľvyslanec pri Európskych spoločenstvách následne v rozhovore pre EurActiv povedal, že „nová administratíva prinesie radikálnu zmenu.“ „Nastupujúci prezident Obama chce transformovať ekonomiku USA a využiť hospodársky stimulačný balíček na podporu zelených technológií, zelenej infraštruktúry a tvorbu zelených pracovných miest,“ vysvetlil. Dodal však, že dosiahnutie „finálnej globálnej dohody, v ktorej bude, obrazne povedané, na každom písmene ‘i’ bodka [..] bude prehnanou požiadavkou.“ Preto navrhuje vnímať budúcoročnú klimatickú konferenciu UNFCCC v Kodani za dôležitý krok v procese, ale nie za koniec hry.

Eizenstat, ktorý má v politických kruhoch povesť „washingtonského mudrca,“ bude pravdepodobne pôsobiť v Obamovej administratíve ako tieňový mentor. S ohľadom na konferenciu v Kodani hovorí, že určite bude musieť byť počas nej nevyhnutné dohodnúť sa „minimálne na rámci klimatického režimu, ktorý by sa mohol dojednať počas ďalšieho roka 2010.“

Rámec budúceho klimatického režimu by mal spájať rozvinuté a rozvíjajúce sa krajiny sveta prostredníctvom financovania zelených projektov v chudobnejších regiónoch sveta. Okrem iného by mali návrhy brať do úvahy rozdielnosť jednotlivých krajín aj pokiaľ pôjde o emisné kredity a povolenky, transfer technológií a delegovanie práv na používanie duševného vlastníctva. „Myslím si, že na takéto veľké otázke potrebujeme mať základné odpovede. Možno nebudeme schopní splniť všetko, ale musíme sa dohodnúť na konceptoch. Myslím si, že je to realistické,“ hovorí.

Po svojom zvolení Obama zopakoval, že chce USA „energicky zapojiť“ do klimatických rokovaní. Ako signál, že to myslí vážne, na klimatické rokovania UNFCCC v Poznańi vyslal senátora Johna Kerryho. Eizenstat hovorí: „Senátor John Kerry povedal, že si myslí, že aj pred tým, než začne Kongres konať, môžeme dosiahnuť medzinárodnú dohodu. Povedal to v Poznańi. Toto je jedna škola myslenia, ale v Kongrese sú aj iné, ktoré rozmýšľajú inak.“

Podobne ako mnohí iní, aj Eizenstat si myslí, že Washington nie je v stave aktívne sa zapojiť do medzinárodných rozhovorov skôr, než v marci alebo apríli 2009. Obamova administratíva bude musieť najskôr prispôsobiť domácu legislatívu. Uzatvára: „Veci sa udejú. Ale je neodôvodnené očakávať že sa to stane v deň Obamovej inaugurácie.“


Kompletné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.