William Ramsay: Ciele 2020, 2030 a 2050 sú nezmyselné

„Myslím si, že v dialógu s Indiou, Čínou a Indonéziou sme spravili veľký pokrok. Do tohto kontextu sme postavili USA a diskusia sa naozaj zameriava na to, čo a kde vo svete je potrebné urobiť,“ hovorí pre EurActiv William Ramsay, senior analytik Francúzskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (IFRI). Súčasne však dodáva, že doteraz sme venovali príliš veľa času „cnostnému predstieraniu sa“ v súvislosti s Kjótskym protokolom, zatiaľ čo sme nedokázali uviesť do praxe takmer žiadne technológie, ktoré by prispeli k znižovaniu miery emisií CO2.

Najväčšou prekážkou sú finančné zdroje, domnieva sa niekdajší zástupca riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Poukazuje pri tom na skutočnosť, že „niečo ako transfer technológií neexistuje.“ Svet pozná len obchodovanie s technológiami. Je preto nevyhnutné vytvoriť taký trh, ktorý na jednej strane umožní nakupovať napríklad tepelným uhoľným elektrárňam čisté technológie a súčasne to bude robiť spôsobom, aby si samotní výrobcovia energií uvedomili, že je to v ich hospodárskom záujme.

„Pokrok možno dosiahnuť, možno už v [čase klimatickej konferencie] v Kodani. Poznań by sa mala pridržiavať realistických očakávaní. Žiaľ, jej načasovanie nie je ideálne,“ zdôrazňuje Ramsay. Hovorí, že súčasná situácia predstavuje pre klimatické hnutie príležitosť i riziko:

  • Pravdepodobnosť kolapsu svetových cien ropy v budúcnosti je hrozbou, že príchod zelených energií sa oddiali.
  • Na druhej strane, svetová finančná kríza predstavuje príležitosť investovania do energetickej efektívnosti. Ako príklad uvádza americký automobilový priemysel, ktorý finančné problémy nútia uvádzať do vozidiel moderné technológie tak, aby sa stali „nesmierne efektívne.“ Takýto trend v USA nezávisí od poklesu záujmu o nakupovanie áut v kategórii SUV.

Akokoľvek, posúvanie sa vpred si vyžaduje vládnu reguláciu palivových štandardov, domnieva sa senior analytik IFRI. V tomto kontexte vyzýva na „spravodlivo aktívnu vládnu politiku“ na podporu existujúcich nízko uhlíkových technológií. Dodáva, že súčasná situácia tomu praje. Dôvodom je vysoká cena obnoviteľných zdrojov energií, ktoré budú vlády s ohľadom na obmedzenejšie rozpočty podporovať v menšej miere.

Zvyšovanie daní nie je riešením, pretože ide o nepopulárny krok, ktorý, ako sa ukázalo, nebude mať vplyv na zmenu správania sa spotrebiteľov, zdôrazňuje Ramsay. Podľa neho však súčasne nie je riešením ani stanovovanie dlhodobých cieľov: „Ciele, ktoré odkazujú na roky 2020, 2030 alebo 2050 sú nezmyselné. Ciele musia mať merateľné záchytné body v politickom cykle. Teda politici, ktorí ich stanovili, by mali byť [reálne v budúcnosti] braní na zodpovednosť za ich naplnenie alebo nenaplnenie.“ Ako náhradu za cieľ znížiť emisie o 20% do roku 2020 navrhuje stanovenie cieľa pre rok 2010, resp. definovanie záchytných bodov v rokoch 2012 alebo 2014.

Mechanizmus „cap-and-trade,“ teda stanovenie celkového stropu a predaj obmedzeného množstva emisných povoleniek trhovým spôsobom, je „významnou službou“ pre tých, ktorí majú o klimatické témy záujem a získali cenné skúsenosti z doterajšieho fungovania schémy obchodovania s emisiami (EU ETS): „Tí, ktorí boli pozorní, získali veľmi dobré poznatky.“ Ramsay preto vyjadruje nádej, že vďaka získaným skúsenostiam sa podarí vyhnúť sa najväčším úskaliam druhej fázy obchodovania s emisiami, či už bude mať európsky alebo svetový rozmer.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.