Ako sa v EÚ chráni ticho?

Autor: David Castillo Dominici, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Hluk z najvyťaženejších európskych ciest negatívne ovplyvňuje životy najmenej 110 miliónov ľudí. Legislatíva EÚ, národné i lokálne orgány by preto mala chrániť „tiché oblasti“, kde je možné uniknúť pred týmto javom, pracovať či relaxovať. Ako to prebieha v praxi?

Takzvané tiché oblasti v aglomerácii alebo otvorenej krajine upravuje smernica o environmentálnom hluku z roku 2002. Nejde nevyhnutne o priestory bez zvukov, nejde len o decibely. V rámci tichej oblasti však nevznikajú neželané ani škodlivé zvuky z dopravy, priemyslu či rekreačných aktivít. Naopak zvuky tečúceho potoka či spevu vtákov sú v nich vítané.

„Keď hovoríme o znečistení hlukom, často si predstavíme hlasnú hudbu alebo susedovho štekajúceho psa. Vo väčšine prípadov sú však skutočné zdravotné problémy spôsobené dlhodobým vystavením hluku z cestnej dopravy, železníc, letísk alebo priemyslu,“ uviedol riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Hans Bruyninckx

EEA v stredu (30.4.), pri príležitosti Medzinárodného dňa bez hluku, vydala návod s postupmi ako identifikovať a chrániť tiché oblasti.

Rôzne miesta, rôzne riešenia

Interpretácie tichých oblastí a toho, ako sa majú chrániť, sú rôzne, čo je pochopiteľné, nakoľko vhodná schéma v jednej lokalite nemusí vyhovovať inej. Enviro-gentúra poukázala na niekoľko opatrení, ktoré sa realizovali naprieč Európou.

V írskom Dubline sa skombinovalo modelovanie hluku a opatrenia na identifikáciu dlhodobých priemerných úrovní hluku pod  úroveň škodlivú pre zdravie a na základe ich výsledkov mestská rada rozhodla o ochrane ôsmich tichých oblastí v meste.

V nórskom Oslu mapovali hluk, revidovali registrované zelené plochy a verejné priestranstvá a zisťovali potenciálne lokality v diskusiách s kľúčovými odborníkmi. Zo 77 potenciálnych oblastí sa na ochranu vybralo 14 tichých  lokalít. Navyše mesto schválilo dodatočné kritériá pre počet obyvateľov žijúcich v ich rámci.

Na základe plánov využitia pôdy, priestorového manažmentu a zváženia chránených oblastí bolo identifikovaných 15 potenciálnych tichých oblastí aj v Poľsku.

V priebehu tohto roka EEA vydá prvú celoeurópsku správu s hodnotením hluku, ktorá bude obsahovať údaje z jednotlivých členských krajín, poukáže na jeho hlavné zdroje a tiež dopady na zdravie a prostredie.