Austrália sa priamo napojí na európsku emisnú schému

Austrália patrí k najväčším producentom skleníkových plynov na obyvateľa, najmä kvôli vysokej produkcii elektriny z uhlia. V snahe znížiť priemyselné emisie od júla zaviedla fixnú uhlíkovú daň vo výške asi 19 eur za tonu CO2 pre 300 najväčších znečisťovateľov.

Od júla 2015 mal v krajine fungovať systém obchodovania s emisiami podobný európskej schéme ETS, avšak so stanovenou minimálnou cenou uhlíka za tonu na úrovni 15 austrálskych dolárov (€12,45).

Cena za tonu uhlíka v ETS sa v súčasnosti pohybuje okolo €8,15.

Minimálnu cenu sa austrálska vláda dnes (28.8.) rozhodla nezaviesť. Ide o prvú veľkú zmenu v pláne, čím čiastočne vyhovela firmám, ktoré argumentovali proti zavedeniu schémy aj minimálnej ceny kvôli obavám zo zvyšovania nákladov.

„Prepojenie systémov Austrálie a Európskej únie potvrdzuje, že uhlíkové trhy sú prvoradým prostriedkom pre boj s klimatickou zmenou a najefektívnejším nástrojom pre dosiahnutie redukcie emisií,“ uviedol austrálsky minister pre klimatickú zmenu Greg Combet.

Od júla 2015 budú môcť firmy z Austrálie využívať povolenky ETS. Európske podniky by mohli austrálske povolenky využívať až od roku 2018, čo však zatiaľ ešte nie je definitívne dohodnuté.

Combet poznamenal, že firmy dali jasne najavo to, že chcú pri zavádzaní emisnej schémy viac flexibility. „Myslím si, že toto je najlepší výsledok verejnej politiky,“ povedal médiám a dodal, že Austrália naďalej rokuje aj s Novým Zélandom o prepojení systémov obchodovania s emisiami.

Zároveň vysvetlil, že Canberra zavedie nové obmedzenie pokiaľ ide o využívanie medzinárodných kreditov, teda vrátane tých z ETS, a to do celkovej výšky 50 % záväzkov podniku. Kredity CERs v rámci Kjótskych mechanizmov budú môcť austrálske firmy využívať na pokrytie maximálne 12,5 % svojich záväzkov.

Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard uviedla, že sa „teší na prvé úplné medzikontinentálne prepojenie systémov obchodovania s emisiami“.

„Bude to významný úspech pre Európu a Austráliu. Je to ďalší dôkaz silnej medzinárodnej spolupráce pri zmene klímy a vytvorí ďalší popud k vytvoreniu robustného medzinárodného trhu s uhlíkom,“ dodala Hedegaard.