„Auto vážne ohrozuje životné prostredie“

Včera otvorila Európska komisia dvojmesačné konzultácie o informáciách, ktoré majú mať spotrebitelia k dispozícii pri kúpe nového auta. V hre je povinnosť informovať o emisiách a spotrebe v televíznej, rozhlasovej i internetovej reklame, ako aj stanovenie minimálneho priestoru, aký má takáto informácia zaberať.

Výrobcovia áut často tvrdia, že dôvodom nízkeho dopytu po environmentálne výhodnejších autách je malá informovanosť spotrebiteľov o dopadoch automobilizmu na životné prostredie. Hoci sú ochotní priplatiť si za vyššiu rýchlosť či komfort, načierať hlbšie do peňaženky kvôli zníženiu emisií ochotní nie sú.

Autá dnes spôsobujú asi 12% emisií CO2 v Európe, Komisia chce toto číslo zmenšiť. Minulý rok predstavila legislatívu, ktorá stanovuje povinnosť znížiť do roku 2012 priemerné emisie nových áut zo súčasných 160g/km na 130g/km. Okrem technológie tomu má napomôcť aj nový systém označovania áut, a ďalšie nástroje zmeny spotrebiteľských preferencií.

Súčasná legislatíva od výrobcov vyžaduje, aby údaje o spotrebe a emisiách CO2 zverejňovali v celom procese predaja, ako aj v tlačených propagačných materiáloch (brožúry, plagáty, katalógy, reklamy v novinách…). Komisia premýšľa o rozšírení povinnosti aj na televízne, rozhlasové a internetové reklamy. Súčasne by bol zavedený systém označovania, so známkou A pre najlepšie, a G pre najhoršie modely.

Európsky parlament zašiel ešte ďalej. Minulý rok podporil správu liberálneho demokrata Chrisa Daviesa, ktorá žiada podobné regulácie reklamy, ako pri tabakových výrobkoch. Informácie o spotrebe a emisiách by museli zaberať minimálne 20% priestoru reklamy.

Reklamnú sféru návrh rozhorčil. Zasahuje totiž do veľmi lukratívneho zdroja príjmov – automobilový sektor prináša v EÚ asi 9% príjmov z televíznej, a 15% rozhlasovej reklamy. V niektorých krajinách je podiel výrazne vyšší.

Európska rada vydavateľov (EPC) minulý týždeň obvinila Komisiu, že „ohrozuje súťaž a žurnalistiku“. Poukazuje na kľúčovú úlohu médií pri informovaní a vzdelávaní občanov o klimatických zmenách a možnostiach boja proti nim. „Nanútenie obmedzení, o ktorých sa diskutuje, by bolo proste kontraproduktívne. Nezávislé, slobodné médiá nemôžu prežiť, informovať a vzdelávať, ak nie sú adekvátne financované“, hovorí predseda EPC Francisco Pinto Balsemão.

Minulý týždeň Komisia spustila v spolupráci s ropnými spoločnosťami kampaň „Ušetrite viac než len palivo“. Vodiči dostanú na čerpacích a servisných staniciach informácie ako znížiť spotrebu a vypúšťané emisie.

Do konzultácií o informáciách potrebných pri kúpe auta sa možno zapojiť do 28. júla, predbežná verzia návrhu bude v kolégiu komisárov predstavená n jeseň tohto roka.