Automobilový priemysel: ako znížiť emisie (a ušetriť)

Zdroj: www.hybridcarnews.com

Krátka správa

Európski výrobcovia automobilov tvrdia, že pri znižovaní emisií skleníkových plynov z dopravy sa netreba zameriavať len na efektivitu motorov.  

Hovorili o nich na Európskom automobilovom fóre 2008, ktoré 23. januára v Bruseli zorganizovala Belgická automobilová federácia (Febiac) a Asociácia európskych výrobcov automobilov (ACEA). Workshopy sa venovali témam ako „komplexnosť výroby automobilov“, „zmena myslenia spotrebiteľov“, či „lepšie cesty: zabúdaná možnosť znižovania emisií“.

Cieľom fóra bolo zvýšiť viditeľnosť „komplementárnych automobilových technológií“, ktoré podľa názoru Komisie môžu prispieť k zníženiu emisií o maximálne 10g / km. Účastníci predstavili viacero alternatív.

Patrick Ozoux, riaditeľ zastúpenia Michelin pri EÚ, prišiel so štúdiou, podľa ktorej by mohli európske autá znížiť emisie o 7g/km len tým, že začnú používať lepšie pneumatiky. „Jeden z piatich tankerov sa spotrebuje len kvôli pneumatikám“, povedal s odkazom na možnosť zníženia spotreby.

Jan De Strooper, výkonný riaditeľ belgickej spoločnosti DrivOlution predstavil projekt E-ecodriving. V rámci neho boli počas 8 mesiacov monitorovaných 150 vodičov po tom, ako prešli päťhodinovým tréningom ekologického riadenia auta.

Účastníkom kurzu klesla spotreba pohonných hmôt priemerne o 7,5%, pričom polovica z nich sa dostala až na úroveň 10-18% poklesu – na o niečo viac ako milión kilometrov ušetrili spolu 6 275 litrov paliva. Pri belgických cenách benzínu a nafty to znamená , že každý ušetril asi 275 eur ročne. Emisie sa znížili o asi 8%. „Ak by Belgicko riadilo autá „e-pozitívne“ (ekologicky), za rok by sa pri nulových nákladoch ušetrilo až do 627,5 milióna litrov paliva“, tvrdí De Strooper.

Environmentálne organizácie však pri podobných aktivitách obviňujú automobilový priemysel, že sa snaží „zbaviť svojej zodpovednosti tým, že žiada „integrovaný prístup““. Europoslanec Chris Davies, spravodajca EP v otázke automobilov a emisií CO2, odmietol názor, že európska legislatíva má položiť väčší dôraz na doplnkové opatrenia: „Ak to nedokážete odmerať, nedokážete to riadiť.“