Ázia a EÚ podporujú svetovú klimatickú dohodu

„Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby zvažovalo schválenie čo najambicióznejších cieľov“ pre znižovanie miery produkcie emisií skleníkových plynov, píše sa v Pekingskej deklarácií, ktorú podpísali EÚ, Čína a ďalších 23 ázijských krajín na záver Ázijsko-európskeho stretnutia (ASEM) v Pekingu (24.-25. október 2008). Dokument dodáva, že „partneri ASEM zdieľajú vzájomné odhodlanie pre nájdenie dlhodobého multilaterálneho riešenia pre klimatické zmeny.“

Európsko-ázijská deklarácia bremeno boja proti klimatickým zmenám nerozdeľuje medzi Európu a Áziu, je len vyjadrením spoločného odhodlania. Súčasne odkazuje na blížiacu sa klimatickú konferenciu OSN, ktorá je naplánovaná do poľského mesta Poznań na 1.-12. decembra tohto roka. Dokument hovorí, že jej závery by mali nadviazať na Kjótsky protokol, ako i na Rámcovú konvenciu OSN o klimatických zmenách (UNFCCC). V Poznańi by sa malo po prvýkrát začať bližšie hovoriť o detailoch implementácie „spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti“ bohatších a chudobnejších krajín sveta za boj proti zmene klímy. Proces začal minulý rôk schôdzkou na Bali a zavŕši sa na budúci rok na Klimatickej konferencii OSN v Kodani.

„Rozvinuté krajiny by mali preukázať silné vodcovstvo a prijať viditeľné, ukážkové a preukázateľné opatrenia [prispôsobené] národným reáliám“ a súčasne prispieť chudobnejším krajinám na technológie, ktoré im pomôžu znížiť mieru tvorby emisií skleníkových plynov, konštatuje text.

O zdieľaní zodpovednosti medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami sa diskutuje aj v rámci EÚ. Na jednej strane stojí Taliansko a skupina nových členských krajín pod vedením Poľska, ktoré poukazujú, že znižovanie tvorby emisií CO2 o 20% do roku 2020 bude pre ich hospodárstvo záťažou. Európsky ťažký priemysel, ako i niektoré ďalšie energeticky náročné odvetvia, vo všeobecnosti argumentujú, že nakupovanie emisných kreditov môže vážne podkovať ich globálnu konkurencieschopnosť.

Nech bude mať dohoda v rámci EÚ akúkoľvek podobu, bude mať významný dopad na globálny klimatický kompromis. Dôvodom pre to je skutočnosť, že dohoda medzi bohatšími a chudobnejšími štátmi EÚ, ako aj dohoda medzi EÚ ako celkom a energeticky náročným priemyslom sa primietne do mandátu, s ktorým do Kodane pricestujú európski lídri.