Baltské more bude čistejšie. Kedy?

Foto: Flickr.com/Romtomtom (licencia Creative Commons)

Baltské more patrí medzi najviac znečistené moria vo svete. V minulosti sa do neho vypustilo mnoho splaškov, poľnohospodárskeho či chemického odpadu. V jeho vodách sa premnožili riasy, ktoré sú prekážkou pre život iných druhov. Navyše sa Baltské more stáva v posledných rokoch čoraz využívanejšou námornou linkou, zvlásť pre tankerovú prepravu. Na jar 2010 sa začne stavať plynovod Severný tok, ktorý sa uloží na jeho dno.

Včera (11.2.) vo fínskych Helsinkách o problémoch Baltského mora diskutovali predstavitelia prímorských štátov, ale tiež i 140 predstaviteľov veľkých firiem, mimovládnych organizácií a jednotlivcov. Stretli sa na medzinárodnom summite o Baltskom mori (BSAS). Summity sa konajú v nadväznosti na prvé stretnutie Helsinskej komisie (HELCOM) z roku 2007, ktorej prímorské krajiny udelili mandát navrátiť Baltskému moru „dobrý ekologický status“ do roku 2021.

Saara Kankaanrinta, generálna tajomníčka skupiny BSAS, vyjadrila uspokojenie s vysokou účasťou. Doplnila, že stretnutie sa neorganizuje s cieľom vyzbierať od podnikateľov finančné prostriedky, ale získať od nich prísľub, že priamo vykonajú verejnoprospešné práce, ktoré prispejú k vyčisteniu Baltského mora. Ako príklad takéhoto príspevku uviedla spoločnosť IBM, ktorá poskytla pre tamojšiu námornú dopravu navigačné technológie, vďaka ktorým môžu lode plávať po optimalizovaných trasách.

Veľká pozornosť sa Baltskému moru venuje najmä v súvislosti s plánovanou výstavbou plynovodu Severný tok. Transportná kapacita potrubia, ktoré sa na jar 2010 začne klásť na morské dno, bude 55 mld. kubických metrov zemného plynu za jeden rok. Rusko-nemecký koncern projekt dokončí v roku 2012.

Ruská vláda vyhlásila, že v centre pozornosti premiéra Vladimíra Putina sú „environmentálne aspekty konštrukcie plynovodu Severný tok“. Putin to vo svojom prejave potvrdil i na summite BSAS.

S priebehom summitu sú spokojné i environmentálne organizácie, najmä pre politickú účasť na vysokej úrovni. Ochranári z WWF však upozorňujú, že lídri by sa mali zamerať na uskutočnenie už existujúcich sľubov, nie na vytváranie nových.

„Nikdy nie sme šťastní z dňa, v ktorom sa niečo napíše a dohodne, pokiaľ sa nezačne s uskutočňovaním,“ hovorí Sampsa Vilhunen, riaditeľ námorných programov fínskej pobočky WWF.  Doplnil, že dať do poriadku Baltské more môže trvať aj 25 – 30 rokov, pričom pôvodný stav sa nedosiahne.

Vilhunen uzatvára, že testom, či bol včerajší summit efektívny, budú výsledky, ktoré sa predstavia na ministerskom stretnutí HELCOM v máji v Moskve. Mala by sa na ňom predstaviť komplexná správa o pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2007.

EurActiv/Reuters