Bioekonomika je novou výzvou pre Európu

zdroj: Flickr, autor: Lee Jordan

Koncept hospodárska založeného na prírodných materiáloch a zdrojoch si získava čoraz väčšiu podporu v Európe. Minulý mesiac eurokomisárka pre inovácie Máire Geoghegan- Quinn dokonca vyhlásila, že na jeseň 2011 Komisia predstaví stratégiu pre bioekonomiku. Jej stredobodom by mali byť biorafinérie, teda priemyselné elektrárne, ktoré využívajú obnoviteľné suroviny na vytváranie biopalív a bioproduktov používaných v chemikáliách, plastoch, liečivách, kozmetike a farbivách. Biorafinérie sa tak budú snažiť maximalizovať využitie všetkých komponentov biomasy a v procese toho zároveň vytvárať teplo a elektrinu pomocou kombinovanej technológie tepla a sily (CHP).

Biorafinérie by mali súťažiť s tradičnými ropnými rafinériami, ktoré premieňajú surovú ropu na palivá a petrochemické suroviny. Tie sa využívajú na výrobu tovarov siahajúcich od plastov, vlákien a pracích práškov až po lieky a hnojivá. Napríklad vo Francúzsku je približne sedem percent surovín využívaných v chemickom odvetví obnoviteľných. Krajina sa však zaviazala zvýšiť tento pomer na 15 percent do roku 2017.

Presvedčivé argumenty

Argumenty v prospech biorafinérií sú veľmi presvedčivé: nielen že pomôžu Európe znížiť emisie skleníkových plynov a závislosť od dovozu palív, ale zároveň podporia rozvoj vidieka tým, že vytvoria viac pracovných miest na lokálnej úrovni. Kým však nezačnú využívať suroviny nepotravinového charakteru ako napríklad poľnohospodárske a lesné zvyšky, či priemyselný odpad, budú súťažiť o zdroje s potravinárskym priemyslom.

V súčasnosti veľká väčšina zariadení v prevádzke využíva technológie prvej generácie na vytváranie biopalív, či chemikálií z kukurice, pšenice, cukrovej repy, či cukrovej trstiny. Produkcia biopalív z biomasy vytváranej z lisovaného dreva, čo je nejedlý materiál, je v súčasnosti len v počiatočnom štádiu. Biorafinérie sa preto pravdepodobne nedostanú do prevádzky skôr ako v roku 2015, uvádza Komisia.

Rastúca medzera medzi EÚ a Spojenými štátmi

Odvetvia sa zameriavajú na vytváranie biotechnológií druhej generácie. Ozývajú sa však hlasy, že Európa bude popri Spojeným štátom zohrávať len druhé husle, keďže tie presadzujú oveľa agresívnejšiu politiku na podporu bioekonomiky.

„Eventuálne sa dostaneme do situácie, keď budeme využívať stonky a kmene, listy, poľnohospodárske zvyšky a možno dokonca aj nepotravinovú úrodu na výrobu bioetanolu. To je skutočným prísľubom do budúcnosti,“ povedal viceprezident White Biotechnology v holandskej chemickej spoločnosti DSM Volkert Claassen. Dodal, že bioetanol bude k dispozícii za rok alebo za dva, ale nie v komerčne požadovaných množstvách- to podľa neho ešte pár rokov potrvá. „Neplatí však už, že obmedzujúcim faktorom je technológia,“ uviedol.

Oveľa väčším problémom je podľa neho nedostatok politickej podpory v Európe pre komercializáciu biotechnológií. Hoci sa v EÚ robí veľa výskumu, nedostatok podnetov vedie k paradoxnej situácii, kedy Európa platí za vývoj technológií, ale tie sa napokon dostanú na trh v Spojených štátoch.

„Na európskej úrovni je niekedy ťažké vidieť konzistentnosť a zaangažovanosť v takej miere ako je tomu v Spojených štátoch, kde je pre všetkých výrobcov ropy povinné primiešavať sofistikované biopalivá do palív z ropy a kde sa vo veľkej miere dotujú biopalivá vytvárané zo surovín druhej generácie,“ hovorí Claassen.

Podobne aj generálna tajomníčka EuropaBio Nathalie Moll, ktorá zastupuje európsky biopriemysel, povedala, že je potrebné vytvoriť cvičné elektrárne, kde by sa výskum pretavoval do skutočných produktov. Varovala, že Spojené štáty vytvárajú pre biorafinérie oveľa lákavejšie prostredie. „Nie je tu rovnaká úroveň financovania demo projektov z verejných zdrojov ako v Spojených štátov,“ povedala Moll.

Hoci niektoré členské štáty občas investujú určité prostriedky do tejto oblasti, nedostatočná zainteresovanosť Európy ostro kontrastuje s finančnými príspevkami americkej vlády do demo elektrární, dodala. „V EÚ existujú tieto spoločnosti. Je tu veľa inovácií, technológií, ale keď príde na komerčnú, marketingovú a produktovú časť, odchádzajú do Spojených štátov, lebo tam dostanú demo elektrárne a prostriedky“.

Francúzsko ako príklad

Jedným z príkladov snahy komercionalizovať bioprodukty sú holandská DSM a francúzska spoločnosť na výrobu škrobu Roquette Fréres, ktoré minulý rok oznámili joint venture na výrobu biologickej kyseliny jantárovej. Ide o chemický stavebný prvok určený na výrobu polymérov, živice a ďalších produktov. Spoločnosti dúfajú, že sa im podarí vytvoriť trvalo udržateľný produkt, ktorý sa čoskoro stane trhovo atraktívnym z dôvodu rastu cien ropy.

Produkt sa v súčasnosti vyrába v tonách v demo závode v severofrancúzskom meste Lestern. Do konca roka sa spoločnosti plánujú rozhodnúť, či výrobu rozšíria. Bude to záležať aj od povolenia zo strany regulačných úradov.

 

ČÍTAJTE AJ .PDF ŠPECIÁL BIOHOSPODÁRSTVO NA SLOVENSKU >>>