Briti sú za zrušenie prebytočných emisných povoleniek

Autor: pat138241, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Veľká Británia v správe k štvrtej fáze EÚ ETS pre roky 2021-2030 uvádza, že v systéme je potrebné zaviesť zásadné zmeny, ktoré pomôžu podnikom znížiť emisie skleníkových plynov, ochránia ich pred zahraničnou konkurenciou a vytvoria priestor pre investície do nízkouhlíkových technológií.

"Spojené kráľovstvo žiada ambiciózne a komplexné reformy, ktoré obnovia schopnosť systému EÚ ETS riadiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ," povedal Ed Davey, britský minister pre energetiku a zmenu klímy.

Komisia v januári navrhla zriadenie mechanizmu na podporu stagnujúceho trhu s emisiami, tzv. stabilizačnú rezervu pre trh s uhlíkom (MSR). Nový mechanizmus má od roku 2021 Komisii umožniť, po splnení určitých podmienok, odsunúť časť aukcie emisných povoleniek. Mal by to byť hlavný nástroj Únie na boj s klimatickými zmenami.

Briti MSR formálne nepodporili

MSR môže podľa hovorcu rezortu pre energetiku a zmenu klímy potenciálne pomôcť, neposkytuje však podľa neho potrebnú komplexnú zmenu, ktorá by riešila prebytok povoleniek.

Namiesto toho britská vláda chce, aby sa nenávratne zrušil "významný počet" prebytočných povoleniek, o presných číslach však zmienka nepadla.

Hovorca ďalej povedal, že vláda tiež zvažuje návrh Nemecka, ktorý počíta s posunutím spustenia mechanizmu MSR na rok 2017, čo je o štyri roky skôr ako sa uvádza v návrhu Komisie.

Nemecko chce, aby sa 900 miliónov povoleniek, ktoré EÚ stiahla z trhu v rámci backloadingu, presunulo do rezerv. Toto riešenie uprednostňuje pred návrhom Komisie, podľa ktorého by sa dočasne stiahnuté povolenky postupne púšťali naspäť na trh.

Britská vláda vyzýva aj na prepracovanie pravidiel EÚ, ktoré umožňujú podnikom v sektore ťažkého priemyslu, aby získali väčšinu uhlíkových kvót zadarmo. V tomto smere navrhuje, aby sa voľné povolenky rozdávali aj naďalej, za predpokladu, že zoznam oprávnených odvetví sa výrazne zredukuje na najzraniteľnejšie sektory.