Jedlom proti klimatickým zmenám

Skutočnosť, že „priemerná domácnosť vyhodí potraviny hodné stovky libier každý rok, je jasnou príležitosťou pre šetrenie prostriedkov a znižovanie [miery tvorby] odpadov,“ povedal britský premiér Gordon Brown pri príležitosti vydania vládnej štúdie o potravinových trendoch v spoločnosti. Vyzval Britov, aby boli pri nakupovaní striedmejší a zvážili, koľko potravín naozaj potrebujú a reálne skonzumujú.

Správa „Jedlo zaváži – K stratégii pre 21. storočie“ bola vydaná 7. júla, teda v čase, kedy sa na ostrove Hokkaido v Japonsku schádzajú lídri krajín G8, aby diskutovali okrem iného aj o svetovej potravinovej kríze. Jej vydanie si objednal premiér na jeseň minulého roka. Dokument hodnotí dopad potravinového trendu na britské a svetové hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie. Súčasne skúma potravinovú politiku Spojeného kráľovstva a odporúča prijatie konkrétnych opatrení.

Podľa správy, britskí spotrebitelia vyhodia každý rok do odpadu potraviny hodné 10 mld. libier (12,5 mld. eur). V priemere to znamená, že každá bezdetná rodina vynaloží ročne 420 libier na potraviny, ktoré nespotrebuje. V prípade rodiny s dieťaťom ide o hodnotu 610 libier ročne. V prepočítaní na počet kusov, ročne putuje do koša:

  • 7 mil. krajcov chleba,
  • milión plátkov šunky,
  • takmer štyri a pol milióna jabĺk,
  • 1,3 mil. jogurtov,
  • 440 mil. porcií hotového jedla.

Odhadzovanie potravín je „najhorším hriechom,“ pretože potravinová produkcia je veľkým zdrojom emisií skleníkových plynov. Takýto názor zdieľa britské Ministerstvo životného prostredia, potravín a vidieka (Defra). Správa o potravinových trendoch uvádza, že za nespotrebovanými potravinami sa skrýva 18 mil. ton CO2 ročne. Ak by sa toto množstvo dokázalo eliminovať, znamenalo by to z hľadiska klimatických zmien efekt „rovný vyradeniu každého piateho auta v Británii z prevádzky,“ uzatvára štúdia.

Výzvou vlády je ustanoviť hospodársky, sociálne a environmentálne udržateľnejší potravinový systém. Mal by súčasne garantovať „spravodlivé ceny, výber, prístupnosť potravín a prostredníctvom konkurenčného trhu potravinovú bezpečnosť.“

Defra v súčasnosti pracuje na ďalšej správe, ktorá bude vymenovaním faktorov ovplyvňujúcich dodávku a ceny potravín.