Brusel odštartuje plán pre „zelené IT“ v marci

„Informačné a komunikačné technológie sa dnes podieľajú 2 percentami na globálnej uhlíkovej stope, ale očakáva sa, že podiel bude rásť“ aj vtedy, keď sa inteligentné moderné technológie stanú bežne používanými, povedala uplynulý týždeň (22.1.) komisárka Viviane Redingová pred európskymi priemyselnými expertmi počas konferencie „IKT za globálnu udržateľnú budúcnosť“.

Komisárka zodpovedná za informačnú spoločnosť doplnila, že v marci by mala Komisia predstaviť návrh, ako sa môžu IKT zapojiť do boja proti klimatickým zmenám. V kontexte súčasnej hospodárskej recesie a finančnej krízy môžu byť IKT nielen „zelené“, ale súčasne by mohli byť nástrojom, ktorý by EÚ pomohol dostať sa opäť na cestu hospodárskeho rastu.

Informačné a komunikačné technológie dokážu pri správnom spôsobe využitia pomôcť v obmedzovaní produkcie emisií CO2. Agentúra McKinsey odhaduje, že ak by sa stali inteligentné elektronické zariadenia samozrejmou súčasťou bežného osobného a hospodárskeho života, do roku 2020 by ich využívanie mohlo priniesť zníženie produkcie skleníkových plynov o viac ako 15 percent.

Európska komisia plánuje, aby bola mestská infraštruktúra, budovy, autá a podobné zariadenia dennej spotreby vybavené technológiami, ktoré by merali a obmedzovali tvorbu emisií CO2. K boju proti klimatickým zmenám by mohlo výrazne prispieť aj využívanie telekonferencií a elektronických obchodných služieb. Okrem iného, aj účastníci konferencie „IKT za globálnu udržateľnú budúcnosť“ sa zhodli, že pravidlá verejného obstarávania by mali zohľadňovať environmentálny aspekt ponúk, vrátane ich energetickej náročnosti.

Intenzívne využívanie inteligentných technológií môže priniesť priemyslu neplánovaný zisk. Sektor IKT bude z obratu podporovaného Bruselom „veľmi profitovať“, myslí si Martin Selmayr, hovorca komisárky Redingovej.

Podporou tzv. „zelených IT“ z Bruselu získajú európske firmy konkurenčnú výhodu, avšak na druhej strane sa bude od nich o to viac očakávať, že inštalovanie inteligetných technológií „bude viesť napríklad k zníženiu spotreby energií, ktoré [zariadenia] spotrebúvajú“, píše sa v dokumente Komisie z mája 2008. Rovnaký názor a očakávania zdieľa aj Európsky parlament.