Cena emisných povoleniek sa môže prepadnúť

Podľa analytickej správy organizácie Sandbag s názvom „Pripútajte sa! Pritiahnite strop a vyhnite sa krachu uhlíka“ sa nadbytkom povoleniek prideľovaných priemyselným zariadeniam v schéme obchodovania s emisiami (ETS) vytvorilo nebezpečné dedičstvo.

Európe hrozí, že nadmerne pridelené jednotky budú mať hodnotu približne ako celoročný objem emisií v ETS. Kombináciou nadbytku z priemyslu v druhej fáze obchodovania (2008-2012) – asi 672 miliónov ton a budúceho stropu kvôli tejto nadmernej alokácii v tretej fáze (2013-2020) – takmer 1,2 miliárd ton vznikne nadbytok povoleniek na úrovni 1,9 miliardy ton uhlíka. To by mohlo výrazne podlomiť silu hlavného nástroja európskej klimatickej politiky.

„Nedávny voľný pád ceny uhlíka má jednoduchú skrytú príčinu – obrovský prebytok povoleniek,“ uviedol hlavný autor správy Damien Morris. „Náš klimatický bezpečnostný pás je tak uvoľnený, že je takmer zbytočný a Európa sa naliehavo potrebuje pripútať a odstrániť najmenej 1,7 miliardy povoleniek, ak chce dostať svoju vlajkovú politiku späť na správnu cestu.“

Sandbag chce znížiť strop a odložiť povolenky

Dôvody vývoja vidí v prevode nadbytočných povoleniek z predchádzajúcich období obchodovania a v tom, že budúci strop je stanovený práve na tejto nadmernej alokácii.

V správe sa uvádza, že až 77 percent zariadení v ETS majú nadbytok povoleniek EUA – oceliarne a cementárne mali naakumulovať spolu asi 4,9 milióna eur. Okrem toho 85 percent povoleniek typu CER pomáha dotovať konkurenčné podniky v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

„Ak sa Bruselu nepodarí zreformovať ETS, potom zriaďuje Európu k zlyhaniu, pričom by ľahko mohla mať vedúcu úlohu na svete,“ uviedla barónka Bryony Worthington, zakladateľka organizácie. „Naliehame na politikov naprieč Európou, aby podporili sprísnenie stropu tak, aby systém obchodovania s emisiami mohol priniesť nízkouhlíkovú Európu.“

Sandbag odporučil Európskej komisii, aby trvala na odložení minimálne 1.7 miliardy povoleniek pre neskoršie obchodovanie, do roku 2015 navrhla smernicu, ktorou by sa odloženie zrušilo, vytvoril sa prudšie klesajúci strop a zaviedla základná cena uhlíka.

MŽP ide predať povolenky na 27 miliónov ton

Prideľovanie európskych kvót skleníkových plynov (EUA) sa realizuje prostredníctvom Národných alokačných plánov (NAP), pričom 1 AAU = 1 EUA. Tieto plány určujú celkové množstvo emisií CO2, ktoré členské štáty poskytnú svojim spoločnostiam a ktoré potom tieto spoločnosti môžu samy predať, alebo kúpiť.

V roku 2007 skončilo prvé obchodovateľné obdobie, v ktorom podniky na území SR zaradené do ETS dostali pridelených takmer 91,5 milióna ton CO2. V rámci obdobia 2008-2012 má SR pridelených 162,7 mil. ton CO2.

V súčasnosti ministerstvo životného prostredia SR pripravuje predaj asi 27 miliónov ton nevyužitých povoleniek určených pre roky 2011 a 2012, z toho pre Áziu a Austráliu je vyčlenených 17 milíonov a pre Európu 10 miliónov ton. Tento týždeň vyhlásilo verejné obstarávanie na poradcu pri ich predaji, ktorý by mal podľa slov MŽP pomôcť vyvarovať sa „chýb svojich predchodcov, ktorí pri predaji emisií spoločnosti Interblue Group pripravili Slovensko o 15 miliónov eur.“

„Mojím cieľom je zabezpečiť transparentnosť počas celého procesu a získané finančné prostriedky z predaja použiť na environmentálne ciele na Slovensku," uviedol minister József Nagy.