Cena za propagáciu ekoznačky EÚ mieri do Portugalska

Európska komisia v pondelok (18. októbra) slávnostne udelila cenu víťaza za propagáciu ekoznačky EÚ 2010. Cena sa udeľuje za vynikajúce výsledky v zvyšovaní informovanosti verejnosti o značke Európskej únie pre výrobky a služby šetrné k životnému prostrediu. Rýchlo sa rozširujúca značku – logo kvetiny – sa dá nájsť na takmer 25 000 výrobkoch a ubytovacích službách pre turistov v celej Európskej únii aj mimo nej.

Cieľom už druhého ročníka súťaže je podporiť a inšpirovať držiteľov ekoznačky EÚ, aby aktívne využívali výhody, ktoré značka prináša, vo svojich marketingových aktivitách.

V tomto ročníku bolo nominovaných 13 organizácií z 11 krajín (Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko). V kategórii služieb boli nominované viaceré hotely, do kategórie výrobca/maloobchodník sa prihlásili výrobcovia rôznych produktov od mydiel a šampónov až po čistiace prípravky a podlahové krytiny.

V tomto roku bol nominovaný napríklad popredný francúzsky výrobca recyklovaného papieru Arjowiggins Graphic  alebo medzinárodná spoločnosť Sara Lee Corporation-Sanex za atraktívnu reklamu na ekologickú radu hygienických prípravkov. Medzi trinásť najúspešnejších sa prebojoval aj jeden český zástupca – Hotel Adria Praha.

Hlavné kritériá súťaže tvorili kvalita a kreativita reklamy, efektívne používanie loga a dosiahnuté výsledky. Ich posúdenie mala na starosti porota zložená z odborníkov v oblasti životného prostredia a komunikácie a zástupcov Európskej komisie.

Ekoznačka EÚ, v súčasnosti jediná celoeurópska ekologická značka, je dobrovoľný projekt zahájený v roku 1992 s cieľom podporiť výrobu a spotrebu ekologických produktov a služieb v celej Európskej únii.

V súčasnej dobe je logom kvetiny označených viac ako dvadsať tisíc výrobkov a služieb vo všetkých členských štátoch EÚ aj mimo nej. Európsku kvetinu dnes nesú produkty ako čistiace prostriedky, spotrebiče, papierové výrobky či služby pre turistov, a to tiež firmy z Indie, Nového Zélandu, Kanady a Číny.

Všetky výrobky, ktoré nesú ekoznačku EÚ, musia spĺňať prísne ekologické kritériá a kritériá účinnosti. Značka berie do úvahy hlavné vplyvy výrobkov na životné prostredie, rovnako ako ohľaduplnosť voči životnému prostrediu počas ich životného cyklu. Za spravovanie ekoznačky EÚ zodpovedajú orgány v každom členskom štáte EÚ a na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku.

Projekt bol upravený tak, aby mohol zahŕňať viac výrobkov a služieb a mohol sa zamerať na také, ktoré sa dajú najjednoduchšie vylepšiť. Upravený systém okrem toho zjednodušuje postupy spoločenstva pri žiadaní o značku a znižuje poplatky.

„Podniky EÚ hrajú v zmene správania sa spotrebiteľov zásadnú úlohu. Ďakujem týmto spoločnostiam za ich podiel na zlepšovaní stavu životného prostredia a propagáciu značky vynikajúcej kvality,“ prehlásil európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.