Chemická legislatíva REACH má globálny dosah

Chemická legislatíva REACH sa uplatňuje nielen v EÚ, ale jej štandardy sa exportujú i na globálnej úrovni, konštatuje v štúdii Fínska agentúra pre financovanie technológie a inovácie (Tekes). Správa sa vypracovala na základe rozhovorov s predstaviteľmi 125 firiem, ktoré svoje produkty exportujú alebo exportovali na európsky trh.

Väčšina respondentov v prieskume odpovedala, že štandardy REACH musia uplatňovať nielen vo svojich priemyselných prevádzkach v členských krajinách EÚ, ale de facto je pre nich výhodnejšie uplatňovať ich i vo svojej produkcii mimo EÚ. Dôvodom je predovšetkým snaha umiestniť produkty na jednotnom trhu, ale i snaha ušetriť náklady firiem, ktoré by sa inak spájali s uplatňovaním rôznych štandardov v rôznych prevádzkach, informuje Tekes.

Komplexne bude možné skúmať dôsledky chemickej legislatívy na globálny trh až s odstupom času. Napriek tomu sa však už stihlo preukázať, že prijatie štandardov REACH spôsobilo zmenu obchodných stratégií veľkej časti respondentov. Niektorí z nich pred prijatím REACH dovážali do EÚ len suroviny a po jej vstupe do platnosti začali dovážať produkty. Iní respondenti uviedli, že REACH ich motivovala venovať väčšiu pozornosť predaju v EÚ. Do tretice, niektorí označili REACH za dôvod, pre ktorý prestali na európskom trhu podnikať, dopĺňa Tekes.

Správa tiež konštatuje, že chemická legislatíva vytvorila dopyt po nových službách pre firmy. Nové štandardy boli natoľko odlišné, že začal rásť dopyt po školeniach, testovaní služieb a produktov a v neposlednom rade je to i dôvod, pre ktorý sa posilnila priemyselná spolupráca v rámci konzorcií.