Chráneným vtákom sa v EÚ darí lepšie

Zdroj: TASR

Európska legislatíva pomáha zachraňovať ohrozené druhy, potvrdila nová vedecká štúdia ornitológov a univerzity v anglickom Durhame publikovaná v odbornom časopise Conversation Letters

Jej výsledky prišli v čase, keď Európska komisia hodnotí smernice, na ktorých stojí ochrana prírody v Európe, z pohľadu ich efektívnosti. Za zachovanie súčasného nastavenia sa postavilo vyše pol milióna Európanov, podporu vyjadrili aj slovenské mimovládne organizácie.

„Veda aj verejnosť hovoria rovnakým hlasom, že smernice fungujú, a preto nevidíme dôvod ich meniť. Aj táto štúdia potvrdzuje, že v ochrane prírody má Európska únia významnú pozitívnu úlohu. Nemá logiku, aby Komisia, ktorá deklaruje návrat k občanom, zlikvidovala legislatívu, ktorá funguje a má obrovskú podporu verejnosti,“ hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko. Fungujúca ochrana prírody v Európe je podľa jeho slov kľúčová pre zachovanie niektorých sťahovavých druhov vtákov ako sú napríklad bociany.

Štúdia ukázala, že kľúčovým faktorom, ktorý určuje osud vtáčích druhov je fakt, či boli predmetom najvyššieho stupňa ochrany podľa Smernice o vtákoch. V takom prípade majú členské štáty povinnosť prijať osobitné ochranárske opatrenia.

Napríklad druhy ako žeriav popolavý, orliak morský, sup bielohlavý, lyžičiar biely, potápnica bielohlavá sú na tom oveľa lepšie ako druhy, ktoré neboli predmetom podobných ochranárskych opatrení.  V súčasnosti tak žije v Európe napríklad stokrát viac potápnic bielohlavých a päťkrát viac pelikánov kučeravých v porovnaní so situáciou pred viac ako 30 rokmi. 

Najvýraznejšie zmeny v počte ohrozených druhov vtáctva zaznamenali experti v členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ skôr a teda ochranárska legislatíva sa u nich uplatňovala dlhšie. 

Zaujímavé bolo porovnanie  populácie migrujúcich a nemigrujúcich vtákov z rovnakej kategórie, ktoré ukázalo, že iba zvýšená ochrana hniezdisk sama osebe nepostačuje pre tieto druhy vtákov, ktoré sú vystavené iným rizikám pozdĺž ich migračnej cesty.

Ochranárske organizácie rokovali o prehodnocovaní smerníc aj s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. „Rezort aktuálny proces v oblasti tzv. Fitness Checku smerníc EÚ o vtákoch a biotopoch v európskych krajinách pozorne sleduje,“ povedal hovorca envirorezortu Maroš Stano.

EurActiv/TASR