Čína karhá bohatých za malé klimatické ambície

Li Gao, vedúci čínskej delegácie na rokovaniach UNFCCC v nemeckom Bonne, obvinil bohaté krajiny sveta zo zmenšujúceho sa odhodlania a „nedostatku politickej vôle“ premeniť ciele zo svetových klimatických rokovaní na Bali z decembra 2007 na reálnu globálnu dohodu o novom klimatickom režime v Kodani v decembri 2009.

„Rozvinuté krajiny dostatočne aktívne neodpovedajú na návrhy rozvíjajúcich sa krajín o cieľoch redukcie emisií CO2 do roku 2020, ani nemajú záujem poskytnúť financovanie a technológie rozvíjajúcim sa krajinám pre prispôsobenie sa meniacej sa klíme,“ povedal Li Gao pre čínsku tlačovú agentúru Xinhua.

Pokiaľ ide o tieto klimatické otázky, nateraz ostáva priepasť medzi bohatými a chudobnými krajinami veľká. Vedúci čínskej delegácie hovorí, že sú dve skupiny industrializovaných krajín: tie, ktoré znižujú tvorbu vlastných emisií veľmi pomaly a potom tie, ktoré prijímajú oveľa nižšie národné ciele, než aké požaduje medzinárodné spoločenstvo.

Čína a ďalšie rozvíjajúce sa krajiny vyzvali bohatšie štáty, aby do roku 2020 znížili mieru tvorbu vlastných emisií o 40 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Industrializované krajiny však na to nereagovali.

Jediným regiónom, ktorý doteraz predstavil svoj klimatický cieľ, je EÚ. Z tzv. klimatického a energetického legislatívneho balíka vyplýva, že do roku 2020 zníži 27 členských krajín tvorbu vlastných emisií tak, aby celková spoločná miera produkcie CO2 klesla o 20 percent. V prípade, že i ďalšie hlavné svetové ekonomiky predstavia podobne ambiciózne ciele, EÚ je ochotná naplniť v rovnakom čase cieľ 30 percent.

Podľa Číny sú USA jedinou krajinou, ktorá v súčasnosti efektívne plánuje dobehnúť svoje záväzky, ktoré má voči UNFCCC (Rámcovej konvencii OSN o klimatických zmenách). V Snemovni reprezentantov sa rokuje o návrhu zákona, ktorý zaviaže Ameriku znížiť mieru tvorby emisií o 17 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005. Inými slovami, ak sa zákon schváli, v roku 2020 budú USA produkovať rovnako veľa emisií, ako produkovali v roku 1990.

Na druhej strane, „niekoľko rozvinutých krajín“ predstavilo návrhy, ktoré sú v rozpore s princípmi Kjótskeho protokolu, čo je podľa čínskeho vyjednávača Li „úplne neprijateľné“. Pokusy o prenesenie bremena klimatickej politiky na plecia rozvíjajúcich sa krajín protirečia princípu „spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti“, čo ohrozuje dosiahnutie globálnej dohody v decembri v Kodani, dopĺňa.

Technologická spolupráca

Čínan karhal bohaté krajiny i pre údajné ignorovanie záväzkov, pokiaľ ide o prístup k nízkouhlíkovým technológiám a finančnému mechanizmu za posledné desaťročia. Podľa neho, neprimerane slabý výskum čistých technológií je najväčšou prekážkou v boji proti klimatickým zmenám v čase, kedy sa chudobnejšie krajiny industrializujú.

Todd Stern, hlavný klimatický vyjednávač amerického prezidenta Baracka Obamu, navštívil včera  Peking, aby dojednal americko-čínske partnerstvo v oblasti ochrany klímy a energetickej politiky. Pre Reuters vyhlásil, že USA a Čína sa stretajú na „polceste“. Čínsky vicepremiér Sternovu pracovnú cestu ocenil, ale i on poukázal na potrebu diferencovaného prístupu k boju proti klimatickým zmenám.