Čína zmarí ambicióznejšie plány Únie pre zníženie CO2

Zdroj: Flickr; autor: clear_image@sbcglobal.net

Únia sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o dvadsať percent v porovnaní s úrovnňou v roku 1990. Komisia a niektoré členské štáty navrhujú zvýšiť tento cieľ na 30%.

Hlavný ekonóm IEA Fatih Birol uviedol, že prínosy zo sprísnenia cieľa zníženia emisií EÚ sa približne rovnajú množstvu emisií, ktoré Čína vyprodukuje za dva týždne.

Minulý mesiac ministri životného prostredia rozhodli nezvyšovať cieľ EÚ do ukončenia konferencie v Cancúne, ktorá začne budúci týždeň. Zvýšiť cieľ chce Únia len v prípade, že sa k podobným krokom zaviažu aj ostatné krajiny.

Posledný odhad IEA hovorí, že do roku 2035 vzrastie dopyt po energiách v Číne o 75%. Po USA a Indii to bude predstavovať 22% svetového dopytu. Zatiaľ čo v roku 2009 potrebovala Čína asi polovicu energie USA, dnes je najväčším spotrebiteľom energie na svete.

Čína si za cieľ stanovila znížiť do roku 2020 uhlíkovú náročnosť svojho hospodárstva o 40 – 45% oproti roku 2005. Avšak vypúšťané emisie skleníkových plynov budú pravdebodobne rásť, nakoľko spotreba energie per capita predstavuje stále len tretinu z priemeru krajín OECD.

Ian Cronshaw z IEA poukázal na to, že aj keď sa Čína stane svetovým lídrom v technológiách čistej energie, zároveň do roku 2035 z uhlia vyprodukuje 600 GW v tepelných elektrárňach. To sa rovná súčasnej spoločnej kapacite EÚ, USA a Japonska.

Cronshaw tiež varoval pred trhovými dôsledkami čínskeho rastúceho dovozu uhlia. V krajine, ktorá na uspokojenie svojho stúpajúceho dopytu bojuje s náročnou prepravou zo vzdialených provincií označil „dramatický obrat“ k dovozu za „vymoženosť.“

Zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov, ktoré by ovplyvnili rozsah vypúšťaným emisií,  sa v Číne „neuskutoční pokiaľ súčasné podmienky neznížia ceny energií,“ dodal.