Členovia Parlamentu žiadajú o prijatie Dunajskej stratégie

Pozadie

V júni minulého roka predstavila Európska komisia svoj návrh na stratégiu EÚ pre región Baltského mora, ktorý dopĺňal akčný plán v tejto oblasti. Táto stratégia identifikovala piliere činnosti EÚ v tomto smere: udržateľnosť životného prostredia, ekonomická prosperita, geografická prístupnosť a atraktivita či zabezpečenie bezpečnosti a ochrany tejto oblasti.

Postoje

Debata v EP vedená rumunskou členkou Parlamentu Silviou-Adrianou Ţicău si získala veľkú podporu ďalších členov z rôznych politických strán z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska. Práve cez tieto krajiny preteká zmienená najväčšia európska rieka.

Členovia parlamentu trvajú na tom, že by sa mal voči regiónu Dunaja vybudovať koherentný prístup, ktorý by sa sústreďoval na prioritné oblasti ako sociálny a ekonomický rozvoj, ochrana životného prostredia (najmä chránených prírodných oblastí a zdravej pitnej vody), dopravy (vrátane spojenia s riekou Rýn pomocou kanála Rýn-Main-Dunaj) a udržateľný turizmus, vedecký výmena, kultúrne dedičstvo či jazyková diverzia v oblasti dunajskej panvy.

Snaha o rezolúciu pre dunajský región, o ktorej sa bude hlasovať už dnes (21. januára) a podporujú ju všetky politické skupiny je výsledkom názorov, ktoré tvrdia, že tento región má byť nástrojom na intenzívnejší teritoriálny rozvoj.

K slovu sa v pléne dostal aj rumunský člen Parlamentu Petru Luhan, ktorý vyhlásil, že stratégia s adekvátnym financovaním by mohla výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí žijúcich v oblasti dunajskej panvy.

Nemecký poslanec EP Michael Treurer zvýraznil dôležitosť zapájania miestnych úradov v projekte a dodal, že v regióne dunajskej panvy žije až 80 miliónov ľudí.

Európsky komisár pre rozšírenie Olli Rehn, ktorý na tejto diskusii reprezentoval Komisiu, členov Parlamentov informoval, že európska exekutíva vytvorila pracovnú skupinu, ktorá navrhne priority pre budúcu Dunajskú stratégiu EÚ. Dodal však, Že celý proces je zatiaľ len v počiatočnom štádiu.

Poslanci EP trvali na tom, aby sa stratégia zaviedla do konca roka 2010. Podľa zdrojov Parlamentu sa očakáva, že spravodajcom pre Dunajskú stratégiu bude na žiadosť Výboru európskeho parlamentu pre oblasť regionálneho rozvoja.