Ďalšia chyba IPCC: Holandsko a more

Foto: Flickr.com/World Economic Forum (licencia Creative Commons)

Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) sa zrejme opäť pomýlil, naznačuje predbežná správa zo soboty 13. februára. Poznámka v súhrnnej správe o klíme, ktorú IPCC vydal v roku 2007, hovorí, že 55 percent územia Holandska sa nachádza pod úrovňou hladiny mora.  Nie je to však pravda; percento je v skutočnosti súčtom častí území, ktoré sú nižšie ako hladina mora, s tými, ktorým hrozia riečne povodne.

OSN i napriek ďalšej zistenej chybe zopakovala, že hlavný záver dokumentu, ktorý má viac ako 3 tis. strán, zostáva správny: Zem otepľuje aktivita človeka a spaľovanie fosílnych palív.

„Štatistický údaj o hladine mora sa použil len ako informácia do pozadia. Aktualizované informácie zostávajú v súlade s celkovými závermi,“ uviedol 12. februára IPCC vo svojom stanovisku.

Kritici tvrdia, že omyly v správe sú výsledkom nedbalosti a spoliehania sa na „šedú literatúru“. Správa IPCC je pritom jedným z hlavných dokumentov, na základe ktorých rozhodujú vlády na celom svete o tom, koľko úsilia a peňazí investujú do boja proti otepľovaniu.

„Holandsko je príkladom krajiny, ktorej hrozí veľké nebezpečenstvo morských a riečnych povodní, pretože 55 percent jeho územia je pod hladinou mora,“ píše sa v správe IPCC z roku 2007. OSN v sobotnej správe uvádza, že záver vety mal znieť inak: „[..] pretože 55 percent Holandska ohrozujú povodne“.

Pod hladinou mora je v skutočnosti 26 percent územia Holandska a ďalším 29 percetnám krajiny hrozia klasické riečne povodne, uvádza na správnu mieru holandská Agentúra pre hodnotenie životného prostredia, na ktorú sa správa IPCC odvoláva.

IPCC sa bráni a tvrdí, že nie je jedinou inštitúciou, ktorá omyl uviedla v domnení, že ide o správny údaj. Podľa OSN aj holandský minister dopravy hovoril o „približne 60 percentách“ pod morom, štúdia Európskej komisie o „približne polovici“.

IPCC sa v tomto roku už ospravedlňoval; za informáciu, že do roku 2035 sa môžu úplne roztopiť ľadovce v Himalájach. Informácia sa objavila vo vedeckom časopise len raz; v interview ako špekulácia (EurActiv 19/01/10).

EurActiv/Reuters