De Boer končí ako šéf OSN pre klímu

foto: Vysokopostavený predstaviteľ OSN pre otázky klímy Yvo de Boer

Klimatické rozhovory OSN v Bonne sa skončia už dnes (11. júna), pričom dosiahnuté úspechy sú pomerne malé. Vyjednávačom tak ostanú už iba dva týždne oficiálnych rokovaní pred tým ako sa v decembri v Kankúne uskutoční celosvetová konferencia.

Predstavitelia 194 krajín strávili v Bonne dva týždne tým, že sa snažili uzavrieť priepasť medzi predstavami bohatých a chudobných krajín ohľadne boja proti klimatickým zmenám.

 Náladu zúčastnení po nezdarenej konferencii v Kodani mnohí už na rozdiel od predošlého kola rokovaní v apríli opisovali ako konštruktívnu. Stále sa však nepodarilo nájsť riešenie pre najzložitejšie otázky- napríklad ako by mali chudobné krajiny financovať boj proti klimatickým zmenám, či aký by mal byť cieľ redukcie emisných plynov pre bohaté krajiny do roku 2050.

De Boer: Cieľom je dosiahnutie dohody v roku 2011

Odchádzajúci šéf OSN pre klímu (UNFCCC) Yvo de Boer po štyroch rokoch na tomto poste vyzval k zvýšeniu aktivity pri rokovaniach. „V Kodani sme dostali žltú kartu a ak sa nám nepodarí dosiahnuť výsledky na Kankúne a neskôr, rozhodcova ruka sa prikloní k červenej karte,“ varoval.

De Boer priznal, že rozhodnutie o tom, ako by mali bohaté krajiny prispieť k spoločnému cieľu znížiť emisie o 80 percent do 2050 si bude vyžadovať viac ako len jedno kolo rokovaní.

Zároveň však dodal, že konanie v tejto oblasti sa už viac nemôže odkladať. „Ako sa veci majú, nebudeme schopní zastaviť zvyšovanie emisií skleníkových plynov v nasledujúcich desiatich rokoch. Dvojstupňový svet v ohrození a výsledkom je, že dvere do 1,5 stupňového sveta sa veľmi rýchlo zatvárajú,“ povedal. Referoval tým na cieľ zastaviť zvyšovanie teploty o viac ako dva stupne.

Holanďan de Boer ale priznal, že krajinám sa do konca roka pravdepodobne nepodarí schváliť novú dohodu. Decembrové rozhovory v Kankúne by však mohli priniesť „plne funkčnú architektúru“ toho ako to má vyzerať v niektorých oblastiach: napríklad adaptácia, zjemnenie dopadov, technológie, finančné zdroje, budovanie kapacít, či zredukovanie emisií z odlesňovania (REDD)-

Odchádzajúci šéf pre klímu zároveň zdôraznil dôležitosť budovania míľnikov na ceste k novej dohode. Dodal, že v roku 2015 štáty pravdepodobne čaká „veľká revízia“ pokroku smerom k cieľom, o ktorých sa jednalo na konferencii v Bonne.

Nová šéfka pre klímu: Krajiny „nemajú na výber“

De Boer povedal, že je správny čas odísť, lebo Kodaň bola „politicky významným“ momentom aj napriek tomu, že sa na konferencii nepodarilo uzavrieť novú dohodu. „Toto nie je práca, ktorú môžete dlho vykonávať s entuziazmom a energiou,“ povedal novinárom.

Od júla tohto roku ho vo funkcii nabradí Christiana Figueres z Kostariky. Táto diplomatka včera novinárom povedala, že „nemá na výber“, len sa s touto výzvou popasovať. Podčiarkla však, že hlavným zámerom by nemalo byť dosiahnutie záväznej klimatickej dohody s pevne stanovenými cieľmi redukcie emisií, keďže vedecký pokrok tieto ciele zmení.

Namiesto toho by sa mal summit v Kankúne zamerať na dosiahnutie zníženia emisií a vyčlenenie financií pre adaptáciu rozvojových krajín na klimatické zmeny, povedala Figueres.