Dieselgate: Komisia sa sťažuje na slabé práva spotrebiteľov

Ilustračné foto [EPA-EFE/Michael Reynolds]

Európska exekutíva víta snahy Volkswagenu o posilnenie dôvery, výhrady má v oblasti záruk.

Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa v Európskej únii v utorok 17. júla zverejnili závery týkajúce sa zvolávania 8,5 milióna automobilov.

K nemu pristúpila v Únii skupina Volkswagen po škandále „dieselgate“.

Záruka na problémy po oprave

Európska exekutíva a úrady na ochranu spotrebiteľa privítali úsilie automobilky Volkswagen posilniť dôveru spotrebiteľov vďaka sťahovaniu vozidiel a výraznému zlepšeniu informácií poskytovaných spotrebiteľom.

Miera opráv v súčasnosti dosahuje 80 percent. Skupina sa zaviazala k pokračovaniu bezplatnej aktualizácie a súvisiacej faktickej záruky pri riešení problémov, ktoré nastanú po aktualizácii, a to až do konca roka 2020.

Komisia chce, aby spotrebitelia mohli spájať sily pomocou kolektívnych žalôb

Podľa nového návrhu Európskej komisie by mohli spotrebitelia kolektívne žalovať spoločnosti v záležitostiach, ktoré sa týkajú viacerých krajín Európskej únie. Svitla tak nádej aj pre slovenských majiteľov áut od Volkswagenu so zmanipulovaným softwarom.

Komisia však vyjadrila poľutovanie nad tým, že Volkswagen nemohol poskytnúť úplnú a jednoznačnú záruku v prípade problémov po oprave.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti vyhlásila, že jej snahou bolo, aby bol Volkswagen aktívnejší voči spotrebiteľom v Únii, ktorých sa Dieselgate dotkol.

„Volkwagen splnil sľúbený akčný plán, ale to bolo všetko. Opäť sa ukazuje, že musíme zabezpečiť prísnejšie pravidlá pre individuálne uplatňovanie nárokov v EÚ vrátane kolektívnych žalôb,“ vysvetlila Jourová.

Ďalšie opatrenia môžu prísť

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa sa vo svojich záveroch zhodli, že opatrenia prijaté Volkswagenom viedli k pozitívnemu vývoju. Vyzdvihla dostupné informácie s podrobnými otázkami a odpoveďami a videoklipmi o dôvodoch aktualizácie a spôsobe, ako ju získať.

Na druhej strane spoločnosť neposkytla úplnú a jednoznačnú záruku, že aktualizácia nemá vplyv na výkonnosť automobilov a odmietla zjednodušiť podmienky prístupu k opatreniu na budovanie dôvery.

Dieselgate: Volkswagen zaplatí v Nemecku pokutu miliardu eur

Nemecká automobilka si pred prokurátorom priznala vinu za podvodný softvér na meranie emisií a súhlasila so sankciou.

Skupina Volkswagen sa zaviazala odpovedať na všetky sťažnosti, ktoré je môžu spotrebitelia adresovať po oprave. Ak majú dotknutí spotrebitelia problémy s aktualizáciou, majú sa obrátiť na svojich miestnych predajcov.

V prípade, že im nebude poskytnutá pomoc, mali by podať formálnu sťažnosť na národné kontaktné miesta spoločnosti Volkswagen pre zvolávanie a informovať o tom svoju vnútroštátnu spotrebiteľskú organizáciu.

Podľa správy Komisie ukončenie koordinovaného opatrenia na úrovni EÚ nevylučuje ďalšie opatrenia zo strany orgánov presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni v závislosti od miestnych podmienok.