Diplomat: Dohoda z Kodane je reálna

V piatok (14.8.) skončilo ďalšie tohoročné kolo klimatických vyjednávaní. V nemeckom Bonne sa od pondelka do piatka zišlo viac ako 2 tis. národných delegátov, aby zhodnotili súčasný stav a navrhli ďalšie kroky – s ohľadom na blížiacu sa svetovú klimatickú konferenciu OSN v Kodani.

Stále existuje šanca, že do konca roka bude svet poznať dohodu, ktorá po roku 2012 nahradí Kjótsky protokol. Podmienkou však je, aby národní vyjednávači zrýchlili tempo svojich rozhovorov a aby vo svojej práci použili i nové metódy a postupy, hodnotí týždňovú svetovú schôdzku v Bonne Anders Turesson, predseda skupiny vyjednávačov EÚ.

Európsku úniu ako celok zastupovala v Bonne skupina diplomatov zo Švédska, súčasnej predsedníckej krajiny EÚ.

Industrializované krajiny by mali brať vážnejšie svoje národné ciele v oblasti znižovanie miery tvorby emisií CO2, vyhlásil na záverečnej tlačovej konferencii Yvo de Boer, výkonný sekretár UNFCCC. Doplnil, že od týchto krajín sa tiež očakáva, aby "vydali jasné inštrukcie" o tom, ako a v akej miere finančne podporia programy, ktoré pomôžu chudobnejším krajinám prispôsobiť sa zmenenému podnebiu.

Denník Der Tagespiel na okraj klimatických rokovaní uvádza, že nová dohoda bude mať značný vplyv najmä na nemecký "energetický štát" Severné Rýnsko – Vestfálsko, kde sa vyrobí približne 40 percent nemeckej elektrickej energie. Tamojšie elektrárne vyprodukujú za rok rovných 300 mil. ton emisií CO2. V tejto súvislosti dopĺňa, že tamojšia regionálna vláda nepokladá klimatický záväzok za problém, ale skôr za výzvu, ktorá motivuje spolkovú krajinu hľadať alternatívne riešenia, napríklad v podobe využívania obnoviteľných zdrojov.

Nadchádzajúce kolo svetových klimatických rokovaní sa uskutoční od 28. septembra do 9. októbra 2009 v Bangkoku. Pôjde o posledné plánované stretnutie vyjednávačov pred decembrovou svetovou klimatickou konferenciou UNFCCC v Kodani.