EEA: Znečisťovanie ovzdušia naďalej poškodzuje ekosystémy v EÚ

pollution znecistenie acid rain

V EÚ sa aj naďalej do ovzdušia vypúšťa neudržateľné množstvo oxidu siričitého, ktorý patrí medzi hlavné faktory stojace za acidifikáciou a kyslými dažďami. Vypúšťaný dusík môže zapríčiniť eutrofizáciu.

Kyslé dažde si získali pozornosť v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, po tom, čo sa podpísali pod ničenie lesov a úhyn rýb.

Eutrofizácia, ktorá je spôsobená nadmerným používaním niektorých hnojív a priesakom odpadových vôd, môže poškodiť ekosystémy tým, že vytvorí priaznivejšie podmienky pre rast určitých druhov rastlín, napríklad rias.

Podľa správy EEA (Európskej agentúry pre životné prostredie) je eutrofizáciou zasiahnutých 60% ekosystémov v EÚ. V roku 1990 to bolo až 80 %.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, povedal: "Aj keď znečistenie ovzdušia už nespôsobí toľko škody ako v minulosti, stále máme ťažkosti pri ochrane citlivých ekosystémov pred škodlivými účinkami procesov, ako je eutrofizácia.“

"Je obzvlášť zarážajúce, že tento problém je rovnako závažný aj v chránených prírodných oblastiach Európy,“ dodal.

Úroveň emisií oxidu siričitého klesla medzi rokmi 1990 a 2012 o 84%. Dnes je acidifikáciou zasiahnutých okolo 5% ekosystémov v EÚ. V roku 1880 bola nadmernému množstvu oxidu siričitého vystavená takmer polovica najcitlivejších ekosystémov v EÚ.