Ekoinovácie potrebujú verejné peniaze

Podľa skupiny severoamerických vedcov sa Medzivládny panel o klimatických zmenách (IPCC) príliš zameriava na ciele, časové rámce a nebezpečne spolieha na to, že sa nízkouhlíkové technológie objavia spontánne.

„(IPCC) hrá hazardnú hru keď predpokladá, že väčšiu časť bremena budúceho znižovania emisií preberie spontánny pokrok v technologických inováciách, a nezameriava sa na podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre objavenie sa takýchto inovácií“, tvrdí Tom Wigley, vedecký pracovník Národného centra pre atmosférický výskum v Colorado (Boulder).

Wigley spolu s ďalšími dvoma vedcami – Rogerom Pielke Jr. z Coloradskej univerzity a Christopherom Greenom z Univerzity McGill – tvrdí, že IPCC „vážne podcenil“ problémy spojené s vývojom nových technológií potrebných pre níženie globálnych emisií CO2. Výrazné zníženie je podmienkou zabránenia potenciálne nebezpečným dopadom klimatických zmien.

Predpoklad IPCC, že podstatná časť riešenia problému znižovania emisií sa objaví aj pri neexistencii klimatickej politiky je „prinajlepšom optimistický, prinajhoršom nedosiahnuteľný, a potenciálne vážne podceňujúci rozsah technologických výziev spojených so stabilizáciou koncentrácie skleníkových plynov“, píšu v komentári v časopise Nature.

Problémy s podporou a financovaním nízkouhlíkových technológií musí riešiť aj EÚ. Časť odpovedí malo dať oznámenie o financovaní Plánu strategických energetických technológii (SET plán), jeho zverejnenie však bolo odložené na koniec roku 2008.

Diskusia sa točí najmä okolo technológie zachytávania a uskladňovania uhlíka (CCS). V energetických kruhoch v Európe prevládol konsenzus, že fosílne palivá, najmä uhlie, ostanú dôležitou súčasťou energetického mixu.

Táto technológia je však veľmi drahá a vlády zatiaľ neboli ochotné kryť náklady na jej rozvoj. Súkromný sektor zas tvrdí, že hoci je pripravený rozšíriť trhovú základňu pre nové technológie, financovanie uvádzacích nákladov nemožno od veľkých firiem očakávať. Preto žiada finančné stimuly z verejnej peňaženky.

Wigley s tým súhlasí: „Priemysel je veľmi dobrý opri vývoji technológie, no ak sa pozriete na najväčšie inovácie, ktoré sa v 21. storočí objavili, iniciácia, inovácia prichádza takmer vo všetkých prípadoch z vládneho financovania výskumu. Keď už koncept existuje, príde priemysel a urobí zvyšnú prácu. Oni však to koleso neroztočia.“