Emisné kvóty: EÚ a Poľsko sa dohodli

Donald Tusk, zdroj: juniorfoto.blog.pl

„Som veľmi rada, že Poľsko sa rozhodlo predložiť plán, ktorý využíva rovnakú metodiku, aká platí vo všetkých ostatných krajinách,“ komentovala komisárka pre klímu Connie Hedegaard revidovaný plán pre alokáciu emisných povoleniek, ktorý predložilo Poľsko. Doplnila, že bodka za sporom medzi Varšavou a Bruselom o množstve vydaných povoleniek pre obdobie 2008 – 2012 skoncovala s „dobou neistoty pre poľské podniky“.

Hlavnou otázkou sporu, ktorý začal v roku 2007, bolo, koľko miliónov povoleniek sa rozdelí medzi poľské podniky. Poľsko chcelo presadiť objem 285 mil. povoleniek, Komisia 209 mil., čo je o 27 percent menej.

Poľsko v roku 2007 zažalovalo Európsku komisiu za prekročenie právomocí. Súd prvej inštancie (po prijatí Lisabonskej zmluvy Tribunál) dal v náleze za pravdu Poľsku, ku ktorému sa medzi časom pripojilo i Estónsko.

Problém vyriešila nakoniec hospodárska kríza. V jej dôsledku sa v minulom roku miera tvorby emisií CO2 v EÚ znížila o 11 percent. Poľsko preto predstavilo nový návrh, ktorý počíta s menšou výkonnosťou hospodárstva a teda i s menšou mierou tvorby emisií. Komisia odmietala schváliť poľský návrh a medzi časom sa odvolala aj voči nálezu Tribunálu. Nakoniec sa celá situácia vyriešila predvčerom (19.4.) zmierom.

Voči snahe Komisie obmedziť množstvo vydaných emisných povoleniek sa ohradilo viacero členských krajín, medzi nimi ako prvé Slovensko. Komisia sa so všetkými postupne dohodla.