Environmentálny výbor EP podporil backloading

Autor: Paul, Zdroj: Freedigitalphotos.net

Pomerom hlasov 38:25:2 (za:proti:zdržali sa) europoslanci vo Výbore pre životné prostredie hlasovali za návrh upraviť harmonogram aukcií v EÚ ETS. Na neskôr sa majú posunúť aukcie 900 miliónov kvót CO2.

Európska komisia chce týmto krokom zvýšiť cenu uhlíka na trhu, ktorý čelí nadbytku povoleniek. Prispelo k nemu zníženie produkcie priemyselných podnikov i štedrá nadalokácia z minulosti.

„Environmentálny výbor vyslal jasný signál v prospech silného a zdravého systému obchodovania s emisiami. Silnejšia cena uhlíka pomôže katalyzovať prechod Európy smerom k nízkouhlíkovej ekonomike,“ uviedol predseda výboru Matthias Groote (Socialisti & Demokrati, Nemecko) ktorý je zároveň spravodajcom EP k návrhu. „Vytvorenie EÚ ETS bolo významným úspechom , ale existuje aj proces učenie. Odloženie aukcií je dočasnou nápravou, ale je to pozitívny krok.“

V schválenom dodatku, ktorý predložili politické skupiny S&D, ALDE, Zelení/EFA a GUE/NGL, sa uvádza, že Komisia „môže za výnimočných okolností“ prispôsobiť načasovanie aukcií, ak vyhodnotenie dopadov ukáže, že dotknuté sektory nebudú čeliť „značnému riziku“ premiestnenia firiem mimo EÚ.

Komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard okamžite privítala „jasne pozitívne hlasovanie“ výboru.

„ETS nie je mŕtve,“ poznamenal Sam Van Den Plas z environmentálnej organizácie WWF. „Pacient je teraz v ambulancii, ale bude potrebovať ďalšie liečenie v nemocnici.“

Budúci týždeň bude výbor hlasovať o udelení mandátu na otvorenie rokovaní s členskými štátmi v Rade EÚ. V polovici apríla by sa malo uskutočniť hlasovanie v pléne.

Za backloading sa minulý týždeň postavila aj skupina viac ako 30 veľkých európskych firiem.

Za-možno-proti

Komisár pre energetiku Günther Oettinger v pondelok (18.2.) spochybnil uskutočniteľnosť reforiem uhlíkového trhu vzhľadom na množstvo protichodných záujmov a právnych prekážok

„Nie som si istý, čo je právnym spôsobom uskutočniteľné, pretože do existujúcej schémy sa zaangažovali toľké strany, a investovali, takže zmena do roku 2020 je skutočne citlivou záležitosťou,“ povedal Oettinger.

Proti backloadingu a možnostiam pre reformu EÚ ETS, ktoré predložila Európska komisia, vystupuje napríklad zamestnávateľské združenie BusinessEurope, podľa ktorého príliš vysoká cena uhlíka poškodí európske podniky. Asociácia uprednostňuje otvorenú debatu zúčastnených strán. Hovorca BusinessEurope Bruno Pedrotti pre bruselský EurActiv potvrdil, že združenie nemá žiadnu „rýchlu alternatívu“ voči predloženým opatreniam.

Množstvo mimovládnych organizácií z celého sveta sa pripojilo k spoločnej výzve za úplne zrušenie EÚ ETS. Upozornili, že systém má príliš veľa dier, ktoré navrhnuté reformy nedokážu napraviť.

„Vlajková politika EÚ na riešenie klimatickej zmeny odvádza pozornosť od potreby transformovať závislosť systému na fosílnych palivách a rastúcej spotrebe, vedúc k zvýšeným emisiám. Po siedmich stratených rokoch je načase vytvoriť priestor pre efektívne a férové klimatické politiky,“ uviedla Joanna CabelloCarbon Trade Watch.

Pozície

„Nemôžeme si dovoliť zvýšenie cien energií v Európe,“ uviedli poslanci zo skupiny Európskej ľudovej strany Eija-Riitta Korhola (Fínsko) a Richard Seeber (Rakúsko). „Zdá sa, že zadržanie značného množstva uhlíkových povoleniek, návrh backloadingu, sa snaží napraviť mechanizmus, ktorý nie je pokazený.

„Základnou myšlienkou a úspechom EÚ politiky znižovania CO2 je, že ide o trhovo založený nástroj. Nemali by sme opustiť logiku trhu a vracať sa k centrálne plánovanej ekonomike len preto, že ceny nie sú také, ako to určití ľudia chcú,“ dodal Seeber.

„Dnešné hlasovanie ukazuje, že existujú významné rozdiely medzi pohľadmi parlamentných výborov pre priemysel a životné prostredie. Preto je dôležité mať úplnú, demokratickú debatu o tejto kritickej záležitosti. Navyše, namiesto pletenia sa do ETS, je načase začať zmysluplnú debatu zahŕňajúcu všetkých stakeholderov o štrukturálnej reforme energetických, klimatických a priemyselných politík pre rok 2030,“ uviedol generálny riaditeľ BusinessEurope Markus Beyrer.

„Odľahlo nám, že environmentálny výbor uznal význam posilnenia ETS v krátkej dobre prostredníctvom backloadingu povoleniek,“ reagoval generálny tajomník Eurelectric Hans ten Berge s upozornením, že ide len o prvý krok. „Tvorcovia politík teraz musia svoju pozornosť obrátiť na štrukturálne opatrenia, ktoré dokážu poskytnúť jasnú cestu pre redukciu emisií uhlíka po treťom období obchodovania a až do roku 2050.“

Európska asociácia oceliarskeho priemyslu EUROFER vyjadrila sklamanie z rozhodnutia výboru EP. „Umelé zvyšovanie ceny uhlíka zadržaním alebo odstránením povolenie oslabí konkurencieschopnosť európskych odvetví ďalším zvýšením účtov za energie,“ uviedol generálny riaditeľ združenia Gordon Moffat. Návrh backloading je podľa nich „pokusom manipulovať s cenami uhlíka prostredníctvom politickej intervencie…ETS funguje a emisné ciele sa dosiahnu. Súčasné ceny uhlíka reflektujú ekonomický pokles v Európe, ktorý len dokazuje, že ETS funguje tak ako sa zamýšľalo.“