Envirorozhodnutia Únie budú napadnuteľné na súde. Súhlasí aj Slovensko

Januárový smog v Košiciach FOTO: TASR/Milan Kapusta

V marci výbor OSN zistil, že Európska únia porušuje Aarhuský dohovor. Únia totiž bráni verejnosti napadnúť environmentálne rozhodnutia jej inštitúcií na súde. Výbor OSN konštatoval, že ani nariadenie 1367/2006, ani judikatúra Súdneho dvoru EÚ nespĺňa náležitosti, ktoré vyžaduje Aarhuský dohovor.

Rada Európskej únie sa v pondelok 17. júla stotožnila s týmto stanoviskom. Inštitúcia, ktorá zastupuje členské štáty, akceptovala rozhodnutie výboru OSN.

Európska komisia, výkonná moc EÚ, sa pokúsila uznanie nálezu zvrátiť. Nakoniec sa však musela podriadiť rozhodnutiu zástupcov 28 členských štátov.

Kurilla: Chceli sme vyslať dobrý signál

Vo vyhlásení Rady sa píše, že „EÚ a jej členské štáty opätovne potvrdzujú svoj úplný záväzok dodržiavať zásady a ciele Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, ako aj svoj neochvejný rešpekt mechanizmu na dodržiavanie súladu,“ uvádza sa vo vyhlásení Rady.

„Slovensko privítalo hlasovanie Rady EÚ vo veci rozhodnutia Výboru pre súlad Aarhuského dohovoru,“ uviedol pre portál EurActiv.sk štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla (Most-Híd).

„Aj keď sa z právneho hľadiska sa nezohľadnili špecifiká a osobitná povaha právneho systému EÚ – akty sú najprv napádané na národných súdoch a následne na Súdnom dvore EÚ – z politického hľadiska by bol veľmi zlý signál voči tretím krajinám, že EÚ neakceptuje stanovisko predmetného výboru OSN,“ spresnil Kurilla.

Via Iuris: Únia zúžila právo verejnosti

„Výbor OSN pre posudzovanie súladu s Aarhuským dohovorom uznal, že práva verejnosti vyplývajúce z Aarhuského dohovoru, týkajúce sa možnosti iniciovať súdny prieskum vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré majú dopad na životné prostredie a boli vydané orgánmi EÚ, boli porušené,“ konštatuje pre EurActiv.sk právnik mimovládky Via Iuris Imrich Vozár.

„Ide o to, že uvedené nariadenie 1367/2006 neprimerane zúžilo toto právo a mnohé rozhodnutia európskych orgánov, nemohli byť predmetom žaloby zo strany verejnosti. Ide o rozhodnutia týkajúce sa životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na celú EÚ a teda bezpochyby sa môžu dotýkať aj Slovenska (napríklad rozhodnutia vo vzťahu k spoločnej poľnohospodárskej politike),“ vysvetľuje Vozár.

„Obdobná situácia, ako riešil Aarhuský výbor, ale vo vzťahu k slovenským štátnym orgánom, bola na Slovensku vyriešená novým Správnym súdnym poriadkom (účinný od 1. júla 2016), ktorý zabezpečuje široké oprávnenia dotknutej verejnosti podať žalobu na súd proti rozhodnutiam štátnych orgánov, ak nimi môže dôjsť k poškodeniu životného prostredia,“ dodal Vozár.

Client Earth: Rozhodnutie je kľúčové

Environmentálna mimovládka ClientEarth, s ktorou spolupracuje aj Via Iuris, privítala rozhodnutie Rady. Vyhlásila, že návrh Komisie na odmietnutie nálezu bol najväčším škandálom od prijatia dohovoru v roku 1998.

„Dnešné rozhodovanie bolo kľúčové v boji o to, aby EÚ zabezpečila skutočný prístup k spravodlivosti v environmentálnych záležitostiach. Pôvodný návrh Komisie mohol zvrátiť takmer dve dekády pokroku v oblasti environmentálnej demokracie,“ vyhlásila právnička ClientEarth Anaïs Berthierová.

Podľa ClientEarth by pôvodný návrh Komisie znamenal „katastrofálny precedens“ a vyslal jasný signál, že Komisia považuje inštitúcie EÚ za vyňaté z medzinárodných pravidiel, a že len krajiny EÚ a ďalšie strany dohovoru by mali zabezpečovať prístup verejnosti k spravodlivosti.

Vo svojom vyhlásení Komisia tvrdí, že „ľutuje“ jednoznačné rozhodnutie Rady, ale napriek tomu „podporuje princípy a ciele Aarhuského dohovoru.“

Výnimky napadnuteľné na súde

Pozícia EÚ, na ktorej sa Rada v pondelok zhodla, bude prezentovaná na nadchádzajúcom zasadnutí signatárov Aarhuského dohovoru, ktoré sa bude konať  11. – 15. septembra v čiernohorskej Budve.

ClientEarth uvádza príklady rozhodnutí EÚ, ktoré by podľa Aarhuského dohovoru mohli byť napadnuté na súde:

  • Udelenie výnimky na plnenie smernice EÚ o kvalite ovzdušia – napríklad povolenie porušiť emisné limity – jednému členskému štátu;
  • udelenie povolenia na využívanie nebezpečnej chemikálie v pesticídoch;
  • nastavenie kvót na rybolov na neudržateľne vysokej úrovni napriek odporúčaniu vedcov a návrhu Komisie pre udržateľné kvóty.

Z angličtiny preložila Katarína Mertanová.