EP tlačí na Komisiu, chce ambicióznu zelenú stratégiu

Európsky parlament sa v piatok (20.4.) uzniesol na rezolúcii, v ktorej zdôraznil nedostatky končiaceho sa Environmentálneho akčného plánu (EAP). Okrem iného poukázal na neúspechy národných vlád obmedziť znečistenie ovzdušia a implementovať prijatú zelenú legislatívu.

Jedenásťstranové uznesenie prijali poslanci v čase, keď krajiny EÚ bojujú s pokračujúcou dlhovou krízou, vlády prijímajú bolestivé úsporné opatrenia a zatláčajú environmentálne politiky ako je podpora obnoviteľných zdrojov energie do úzadia v snahe o vyrovnaný rozpočet.

V júli vyprší šiesty EAP, ktorého prínos poslanci EP charakterizovali slovami, že bol „skompromitovaný nedostatočnou implementáciou … v oblastiach ako kontrola znečistenia ovzdušia, vody a čistenia odpadových vôd, odpadu a ochrany prírody“.

Program bol prijatý v roku 2001 a na jeho základe sa prijalo viacero prelomových legislatívnych aktov – nariadenie o obmedzovaní chemických látok (REACH), prísne pravidlá pre používanie pesticídov a na prevenciu znečistenia ovzdušia, ale tiež schéma pre obchodovanie s emisiami (ETS), ktorou sa po prvýkrát spoplatniť vypúšťanie oxidu uhličitého veľkými priemyselnými podnikmi.

EP vo svojej piatkovej nezáväznej rezolúcii vyzval Komisiu, aby nasledujúci EAP, ktorý má predstaviť do konca tohto roka, poskytol „preklenujúci rámec“ pre ekologickú činnosť a lepšiu koordináciu environmentálnej legislatívy aj v súvislosti s pripravovanou revíziou nariadenia REACH a Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Viac dôrazu na medzinárodný kontext

Poslanci EP poukázali na potrebu posilniť medzinárodný zložku v nadchádzajúcom programe s cieľom presadzovať svetové „zelené hospodárstvo“, ktoré bude hlavnou témou a aj na júnovom summite OSN o udržateľnosti v brazílskom meste Rio de Janeiro.

Predkladateľ rezolúcie Jo Leinen (Nemecko, Socialisti a demokrati) naliehal na ministrov financií členských krajín Únie, aby neotupovali úsilie „na redukciu našej environmentálnej stopy“. Zelené snahy by mohli padnúť za obeť tlaku na ekonomickú obnovu EÚ, ktorá bojuje s recesiou, nezamestnanosťou a vysokými verejnými dlhmi.

„Musíme sa domáhať environmentalizácie alebo zeleného prístupu k našim daňovým a hospodárskym politikám,“ uviedol Leinen pred hlasovaním Parlamentu.

Takisto holandský europoslanec zo strany Zelených trvá na silnejšej implementácii politík EÚ doma, ale tiež v medzinárodných rokovaniach, ako bude Rio+20.

V implementácii environmentálnych predpisov má veľké medzery aj Slovensko. Nový minister Peter Žiga si ako krátkodobú prioritu stanovil práve doriešenie konaní, ktoré voči SR začala Európska komisia z dôvodu neskorej alebo nesprávnej transpozície smerníc.

EÚ na čele

Poslanci podporili uznesenie len deň po tom, čo sa na neformálnom zasadnutí v dánskom meste Horsens stretli zástupcovia rezortov životného prostredia. Rokovali o budúcnosti európskej schémy pre obchodovanie s emisiami, ktorá čelí silnej opozícii mimoeurópskych leteckých prepravcov, ale tiež o smernici o energetickej efektívnosti,  ktorej ambície sa členské štáty snažia obmedziť.

Dánska ministerka životného prostredia Ida Auken, ktorá zasadnutiu predsedala, zdôraznila, že priority EAP by mali obsahovať opatrenia efektívneho využívania zdrojov a udržateľnej produkcie. „Je očividné, že európske krajiny súhlasia s tým, že zelený posun je jedinou cestou z krízy,“ uviedla po rokovaniach EÚ-27.

„Zelené hospodárstvo znamená, že environmentálna politika sa dostáva do jadra hospodárskej politiky. Je to veľmi dôležitý signál pre Európu aj zvyšok sveta. Budeme v tomto ostatným ukazovať cestu,“ dodala.

Predloha pre globálne rokovania

Dánsko považuje pripravovaný 7. EAP za podklad pre diskusie na júnovom summite o udržateľnosti. Parlament v tomto Kodaň podporuje a nalieha na Komisii, aby „bezodkladne predstavila návrh 7. EAP“ a začlenila doň aj výstupy z konferencie Rio+20.

Len minulý mesiac spustila Komisia verejnú konzultáciu k príprave nového environmentálneho akčného programu. Zainteresovaní jednotlivci, inštitúcie i firmy sa do nej môžu zapojiť do 1. júna. Výsledné návrhy by mali byť známe do konca roka 2012.

Pri hodnotení aktuálneho EAP Komisia ocenila rozšírenie plôch európskych chránených oblastí, zavedenie regulácie chemikálií a mapovania politík na boj s klimatickou zmenou. Dánska ministerka dodala: „Je toho ešte veľa, čo musíme spraviť pre obmedzenie škodlivých chemikálií.“

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik tiež potvrdil, že EÚ zaostáva vo svojich záväzkoch v oblasti zachovania biodiverzity či zlepšenia kvality vody a pôdy. V rozhovore pre EurActiv komisár potvrdil, že si pokrok v týchto oblastiach stanovil ako priority svojho ďalšieho pôsobenia. Poslancom Európskeho parlamentu povedal, že „implementácia vecí, ktoré už prebehli“ a lepšia integrácia environmentálnych štandardov naprieč celou politikou EÚ by mali byť hlavnými cieľmi.

Komisia uvádza, že nový EAP bude stavať na nedávno predstavenej cestovnej mape pre efektívne využívanie zdrojov, stratégii pre biodiverzitu do roku 2020 a odporúčania pre implementáciu environmentálnych politík EÚ.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.