EÚ hľadá spoločný postoj ku GMO

Vytvorenie skupiny oznámilo Francúzske predsedníctvo na víkendovom neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia. „Túto skupinu sme požiadali, aby pôsobila dvoma smermi“, povedala v interview pre EurActiv.fr francúzska štátna tajomníčka pre ekológiu Nathalie Kosciusko-Morizet.

Po prvé, skupina sa bude zaoberať hodnotiacim procesom pre autorizáciu GMO. Kosciusko-Morizet mu vyčíta, že je nedostatočne transparentný a neberie dostatočne do úvahy dlhodobé vplyvy GMO a lokálne expertízy. Proces doteraz prakticky vždy skončil zablokovaním rozhodnutia v Rade, keďže členské krajiny nemali názor, takže im nakoniec autorizáciu Komisia vnútila.

Súčasný systém „nám nedovoľuje brať do úvahy miestne špecifiká“ – prírodné rezervácie, lokálne poľnohospodárstvo a podobne.

Skupina však bude tiež diskutovať „ako brať do úvahy možné nové dopady, neznáme v čase autorizácie (GMO)“.

Únia musí tiež zistiť, ako sa postaviť ku „krajine, ktorá by sa napríklad mohla chcieť vyhlásiť za zónu bez GMO“, dodáva Kosciusko-Morizet.

Skupina organizovaná Francúzskym predsedníctvom má byť „komplementárna“ k tej, ktorú vytvoril minulý mesiac predseda Komisie Barroso. Ten požiadal európskych lídrov aby nominovali svojich zástupcov do neformálnej skupiny na vysokej úrovni. Aj jej úlohou je prehodnotenie procesu autorizácie GMO a spôsobu, akým je následne implementovaná súvisiaca európska legislatíva.

Podľa nemenovaného európskeho diplomata bude „francúzska“ iniciatíva ad hoc pracovnou skupinou, ktorá sa pokúsi hodnotiť určené problémy do hĺbky a nájsť konkrétnu odpoveď na otázky ako je procedúra hodnotenia rizík. Barrosova skupina sa má sústrediť na „celkový obraz“, na horizontálne a globálne limity európskej politiky GMO.

Skupina organizovaná Francúzskym predsedníctvom začne fungovať v septembri, závery má predložiť na Radu pre životné prostredie, 4.-5. decembra 2008. O otázke ale budú ministri opäť hovoriť už na stretnutí začiatkom októbra.