EÚ môže splniť Kjótske ciele

Správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá bude zverejnená v novembri, naznačuje, že krajiny EÚ-15 môžu do roku 2012 znížiť emisie CO2 až o 11% v porovnaní s rokom 1990. V Kjótskom protokole sa zaviazali k zníženiu o 8%.

Takýto výsledok však nie je zaručený, a na jeho dosiahnutie bude potrebné realizovať niektoré opatrenia. Tie súčasné totiž zabezpečia iba 3,6% redukciu do roku 2010. Niektoré krajiny EÚ už plánujú nové iniciatívy, ako je možnosť zachytávania CO2 výsadbou lesov, či použitie „uhlíkových kreditov“, ktoré získajú z rozvoja projektov pomáhajúcich znižovať emisie v zahraničí.

EEA tiež upozorňuje, že je nevyhnutné, aby všetky krajiny znížili emisie na plánovanú úroveň – u efektívnejších to bude znamenať, že vyvážia slabé redukcie krajín s horšími emisiami.

„Niekoľko členských krajín nie je stále na ceste k splneniu Kjótskych cieľov. Ak sa však vezme do úvahy mimoriadne dobrý výsledok očakávaný u iných členských krajín, EÚ-15 ako celok by mala splniť záväzky z Kjóta“, tvrdí riaditeľka EEA Jacqueline McGlade.

Podľa agentúry tiež do projekcie vývoja emisií viacerých krajín neboli započítané vplyvy Európskeho systému obchodovania s emisiami, takže úroveň emisií môže byť ešte výrazne nižšia.

Kjótske ciele sa už podarilo prekonať Francúzsku, Grécku, Švédsku a Británii. Dánsko, Taliansko a Španielsko naopak naznačili, že ich nesplnia. Ostatných osem krajín by malo ciele v roku 2012 splniť.

V pomerne optimistickej správe EEA však zaznelo aj varovanie – ak nebudú implementované opatrenia, ktoré obsahuje klimaticko-energetický balíček, EÚ nemá šancu splniť svoj druhý cieľ, znížiť emisie o 20% do roku 2020. Hoci lídri na summite v Bruseli 16. októbra ciele potvrdili, existujú obavy, že finančná kríza a hrozba recesie povedú k oslabeniu legislatívy.