EÚ obmedzí pesticídy v snahe zachrániť včely

Autor: pixtawan, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Od 1. decembra bude v celej Európskej únii platiť obmedzenie pre používanie troch pesticídov – klotianidínu, imidaklopridu a tiametoxámu.

„Minulý mesiac som sa zaviazal, že vzhľadom na množstvo rizík, ktoré vo svojom vedeckom stanovisku odhalil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), urobím, čo bude v mojich silách, aby som zaistil ochranu našej populácie včiel medonosných,“ uviedol komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg.

Dodal, že predpis „predstavuje ďalší míľnik v úsilí zabezpečiť včelám medonosným zdravšiu budúcnosť, keďže zohrávajú dve dôležité úlohy: vďačíme im nielen za med, ale aj za opeľovanie. Včely majú zásluhu asi na osemdesiatich percentách opeľovania — je to prírodný proces, ktorý si nevyžaduje nijaké náklady“.

„Akútne nebezpečenstvo“

Komisia navrhla v januári zakázať používanie pesticídov z triedy neonikotinoidov na ochranu rastlín a obilnín po tom, ako viaceré výskumné tímy v únii dospeli k záveru, že predstavujú "akútne nebezpečenstvo" pre včely medonosné, ktoré opeľujú väčšinu komerčne pestovaných rastlín v Európe.

Vedci s odvolaním sa na výsledky viacerých štúdií tvrdia, že rastliny takzvané neoniká absorbujú, následne ich obsahuje peľ aj nektár, takže sa dostávajú do tela hmyzu, ktorý potom hynie.

Výrobcovia pesticídov, ale aj niektorí vedci zase argumentujú, že nebol dokázaný žiadny súvis medzi používaním neoník a prudkým úbytkom včelstiev, ku ktorému dochádza v ostatných rokoch v Európe, najmä na západe kontinentu.

Obmedzenie sa týka používania troch neonikotinoidov pri ošetrovaní osiva, pôdnej aplikácii (vo forme granúl) a ošetrovaní listov, pokiaľ ide o rastliny a obilniny (vynímajúc oziminy), na ktoré sadajú včely. Zvyšné povolené použitia sa vzťahujú iba na profesionálne prostredie. Obmedzenie má výnimku, a tou je možnosť ošetrovať plodiny, na ktoré sadajú včely, ak rastú v skleníkoch. Ošetrovať možno aj plodiny na otvorených poliach, ale iba po zakvitnutí.

Najneskôr do dvoch rokov Európska komisia opätovne preskúma prijaté rozhodnutie.

Dvestotisíc ton medu ročne

Ekonomický prínos včiel predstavuje 22 miliárd eur ročne. Zo 100 hlavných rastlín, ktoré poskytujú ľudstvu 90 % potravy, je až 71 rastlín, ktoré musia opeliť včely. V Únii pôsobí asi 700.000 včelárov, veľká väčšina z nich sa včelárstvu venuje ako svojmu koníčku. Ročne sa v EÚ vyprodukuje 200.000 ton medu.

Aby členské štáty splnili obmedzenia EÚ, do 30. septembra 2013 musia odňať alebo zmeniť platné povolenia. Používanie nevyčerpaných zásob môžu povoliť maximálne do 30.11.2013. Za správne uplatňovanie obmedzení zodpovedajú vnútroštátne orgány.

Opatrenie je súčasťou rámcovej stratégie zameranej na boj proti poklesu európskej populácie včiel. Na jej základe už došlo k viacerým ďalším aktivitám, napríklad určenie referenčného laboratória EÚ pre zdravie včiel, zvýšenie miery spolufinancovania vnútroštátnych včelárskych programov zo zdrojov EÚ, spolufinancovanie štúdií v sedemnástich dobrovoľníckych členských štátoch a výskumné programy EÚ, akými sú napríklad BeeDoc a STEP, ktoré skúmajú rôzne faktory pravdepodobne stojace za úbytkom včiel v Európe.

Pesticídy sú jedným z viacerých faktorov, ktoré by mohli stáť za úbytkom včiel. Ďalšími faktormi sú parazity, iné patogény, nedostatok veterinárnych liekov, prípadne ich nesprávne používanie, riadenie včelárstva a environmentálne faktory, akými sú absencia prirodzeného prostredia, nedostatok krmiva či zmena klímy.