EÚ ocenila správu o enviro-vplyve D1 Turany-Hubová

foto: TASR

Slovenská delegácia bola už pred niekoľkými mesiacmi predstaviť pôvodnú správu o vplyvoch tohto diaľničného úseku na životné prostredie. Po pripomienkach zo strany verejnosti a ich zapracovaní do správy, čo bola jedna z požiadaviek EÚ, včera (6.12.) štátny tajomník ministerstva dopravy Andrej Holák predstavil finálnu verziu tohto dokumentu.

Ide o "správu o hodnotení vplyvov diaľnice na územia siete NATURA 2000 – primerané posúdenie" v súlade so smernicou o biotopoch 92/43/EHS. EK konštatovala, že výstavba úseku medzi Martinom a Ružomberkom nebude mať významný negatívny vplyv na integritu území Natura 2000 a stavba môže byť financovaná z eurofondov.

„Naša správa bola prijatá zo strany Európskej komisie pozitívne. Ocenila náš postup a opatrenia, najdôležitejšia správa pre Slovensko však je, že komisia odsúhlasila, že môžeme pokračovať v rozpracovaní navrhnutých opatrení pri tomto variante a nemusíme sa vrátiť späť o niekoľko rokov do variantného posudzovania,“ uviedol Holák v rozhovore pre TASR.

Podľa realistických predstáv rezortu dopravy sa bude môcť začať s výstavbou tohto úseku diaľnice D1 v polovici roku 2015.

„Je to dobrá správa pre celé Slovensko. Vysporiadali sme sa so základnou požiadavkou Bruselu na nezávislé a transparentné hodnotenie vplyvu výstavby tohto úseku diaľnice, ktorá vzišla z rokovaní s eurokomisárom Janezom Potočnikom v januári tohto roku. Európska komisia ocenila progres, ktorý Slovensko dosiahlo v posledných mesiacoch, čaká nás však ešte veľa práce, aby sme mohli v polovici roka 2015 začať stavať,“ uviedol minister dopravy Ján Počiatek.

„Toto rozhodnutie je významným predpokladom na to, aby som svojmu nástupcovi na konci môjho funkčného obdobia odovzdával všetky úseky diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami buď hotové, alebo reálne rozostavané,“ dodal.

List komisárovi

Ochranári ale nie sú spokojní s predloženým hodnotením vplyvov na životné prostredie.  Začiatkom týždňa informovali, že spolu s vedcami a niekoľkými stavebnými inžiniermi sa listom obrátia priamo na komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika, aby preskúmal nastolené problémy.

„Globálne významné Rojkovské rašelinisko nie je jediný problém predstavenej štúdie. Štúdia napriek prísľubu spracovateľa nezhodnotila vplyvy na všetky chránené druhy a územia,“ povedal Ján Topercer, vedecký pracovník Botanickej záhrady Univerzity Komenského.

Poukazujú aj na to, že pri povrchovom variante ostáva vyriešiť toľko technických otázok, že aj keby ho EK schválila, do začiatku jeho realizácie by uplynul viac ako rok, kým by prebehlo nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie a územné i stavebné konanie. Dĺžka výstavby by tak bola porovnateľná s tunelovým variantom.

Komisára zároveň žiadajú, aby trval na svojom stanovisku z januára tohto roku a žiadal od slovenských úradov aj posúdenie tunelového variantu. Podľa ministerstva dopravy však hodnotenie vplyvu výstavby diaľnice D1 Turany – Hubová na územia sústavy Natura 2000 vypracoval Peter Roth, odborník akceptovaný Európskou komisiou.

Postup na národnej úrovni

Štátny tajomník ministerstva dopravy zdôraznil, že experti EK z odboru pre životné prostredie nemali voči finálnej správe nijaké námietky a súhlasili aj so slovenským postupom riešení v rámci smernice EÚ o biotopoch (92/43/EHS).

Andrej Holák pre TASR uviedol, že vo štvrtok sa Bruseli uskutočnila posledná fáza rokovaní s Európskou komisiou a teraz nasleduje postup na národnej úrovni. Ministerstvo musí navrhnuté a schválené opatrenia technicky detailnejšie rozpracovať, dodatočné opatrenia previesť aj cez územné konanie a stavebné povolenie a celý postup transparentne odprezentovať verejnosti.

Národná diaľničná spoločnosť začne s environmentálnym monitoringom územia, na ktorom sa bude stavať diaľničný úsek, už v budúcom roku preto, aby funkčnosť niektorých kľúčových opatrení mohla byť porovnávaná s referenčným stavom pred začatím stavebných prác. Počas výstavby bude na stavbu dohliadať aj environmentálny stavebný dozor s certifikátom na dozorovanie ekologicky citlivého územia pri výstavbe diaľnice. Jeho správy budú priebežne zverejňované.

(EurActiv/TASR)