EÚ podporuje globálny uhlíkový trh pre leteckú a lodnú dopravu

foto: prístav v Helsinkách, zdroj: Flickr, autor: decade_null (Aapo Haapanen)

Ministri financií členských krajín vyzvali Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO) a Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo (ICAO), aby „bezodkladne vypracovali globálny politický rámec, ktorý zabráni deformácii na trhu a úniku uhlíka.

„Stanovenie ceny uhlíka pre leteckú a námornú dopravu je potencionálnym zdrojom tržieb, ktoré môže slúžiť tiež ako cenový signál nevyhnutný k účinnému dosiahnutiu zníženia emisií v týchto sektoroch,“ uvádza sa v záveroch Rady ministrov.

Lies Craeynestová, poradkyňa organizácie Oxfam pre zmeny klímy, ocenila toto rozhodnutie ako „dvojité víťazstvo“, ktorým sa prerozdelí klimatická pomoc najviac ohrozeným komunitám.

„Je to unikátna príležitosť kontrolovať hlavný a stále rastúci zdroj emisií prispievajúcich ku klimatickej zmene a zároveň získať prostriedky, ktoré nutne potrebujeme,“ povedala EurActivu.

Spoplatnenie emisií uhlíka pre lodnú a leteckú dopravu má fungovať podobne ako ETS na základe stanovenia globálneho emisného stropu emisií CO2. Spoločnosti, ktoré prekročia určený strop, si budú musieť zakúpiť dodatočné povolenky.

Lodní dopravcovia majú obavy

Komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaardová 27. apríla uviedla, že EÚ bude presadzovať začlenenie sektoru letectva a lodnej prepravy do dohody, ktorá má po roku 2012 nahradiť Kjótsky protokol. Taktiež upozornila, že čas pre dobrovolné znižovanie emisií firmami sa onedlho skončí.

„IMO sa touto úlohou zaoberalo od roku 1997, no bez výsledku, a preto veľmi jasne signalizujeme, že strácame trpezlivosť,“ dodala.

Podľa hovorcu IMO sa otázka stanovenia ceny ulíka „skúma už veľmi veľmi dlho a práca výrazne pokročila." IMO sa touto záležitosťou bude zaoberať na najbližšom stretnutí Výboru pre ochranu životného prostredia v dňoch 4. – 15 júla. 

„Všetka práca organizácie ohľadne emisií skleníkových plynov pokročí,“ povedal hovorca pre EurActiv a vysvetli „vrátane snahy zaviesť určité opatrenia energetickej efektívnosti, ktoré presadzujú niektorí členovia, a vrátane trhových opatrení pre redukciu emisií.“

Financovanie klimatických opatrení

Stanovisko ministrov financií vychádza z pracovného dokumentu Európskej komisie z 8. apríla. Exekutíva v ňom odhaduje, že pri cene 50 dolárov za tonu emisií oxidu uhličitého pri zahrnutí lodnej a leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými povoleniami by mohlo „za určitých predpokladov vygenerovať až 24 miliárd dolárov“.

Ďalej sa v ňom uvádza, že Európska únia je pripravená prispieť do Zeleného klimatického fondu, ktorého cieľom je financovať klimatickú pomoc v rozvojových krajinách, tretinu z celkovej sumy 100 miliárd dolárov ročne.

Členské štáty EÚ doteraz prispeli rozvojovým krajinám čiastkou 2,34 miliardy euro z celkových 7,2 miliárd, ktoré majú tieto štáty dostať v rokoch 2010-2012 (tzv. financovanie rýchleho štartu).

Koľko peňazí bude potrebné získať na ďalšie financovanie, bude závisieť na tom, „aké opatrenia súvisiace so zmenami ovzdušia príjmu rozvojové krajiny a k akému pokroku dôjde v medzinárodným rokovaniach,“ píše sa v prehlásení ministrov financií.

Hlavnú rolu by v tomto procese mali hrať investície súkromného sektoru a bankové pôžičky. Avšak ich rozsah bude podľa ministrov záležať na tom, do akej miery dôjde k zlepšeniu „všeobecného podnikateľského a politického rámca v rozvojových krajinách“.