EÚ pripravuje kritéria pre emisné povolenky

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

Hlavným nástrojom EÚ na dosiahnutie emisných cieľov je Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS). Podľa neho musia spoločnosti nakupovať povolenky za každú vyprodukovanú tonu uhlíkových emisií.

Produkcia emisií je limitovaná a každým rokom sa tento strop znižuje. Komplexný proces definovania cieľov určuje, koľko povoleniek dostanú producenti počas rokov 2013 až 2020.

Zdroje z prostredia priemyslu hovoria, že navrhované pravidlá neberú dostatočne do úvahy recykláciu odpadových plynov v oceliarňach, ktoré sú dodatočným zdrojom energie. Proti vymeraniu povoleniek sa tiež ohradil cementárenský priemysel a výrobcovia priemyselných hnojív.

Návrh je zatiaľ témou diskusií expertov a môže sa zmeniť, kým bude prijatý.

Od ETS sa očakáva zníženie priemyselných emisií o 21 % do roku 2020. Mnohí výrobcovia sa ohradili, že výdavky poškodia ich konkurencieschopnosť a prinútia ich k premiestneniu tovární do menej regulovaných regiónov v zahraničí.

Z toho dôvodu budú mať niektoré odvetvia v revidovanom systéme po roku 2013 k dispozícii voľné emisné povolenky. Aby sa predišlo poskytovaniu povoleniek najväčším znečisťovateľom, EÚ vytvorila systém známy ako „benchmarking“, ktorý sa v súčasnosti stal predmetom búrlivých diskusií expertov v Bruseli. V stávke sú miliardy eur.

Kritériá sú stanovené podľa priemerných emisií najefektívnejších 10 % podnikov v každom sektore. Iba tie továrne, ktoré spĺňajú podmienky, budú mať prístup ku všetkým svojim voľným povolenkám. Menej efektívne továrne dostanú iba istý podiel povoleniek podľa nepriamej úmery.

Navrhovaný dokument stanovuje emisné hodnoty pre hliník (okrem jeho zliatin) na 1,514 tony CO2 na tonu vyrobeného produktu, pre vápno 0,954 tony a pre šedý cementový slink 0,716 tony.

Priemyselná loby BusinessEurope vyhlásila, že návrh Komisie je pokiaľ ide o nové investície príliš reštriktívny a založený na výpočtoch z obdobia 80-tych rokov, kedy mala Európa najhoršiu recesiu a priemyselné emisie boli nižšie ako obyčajne.

„Metodológia Komisie vychádza z krízových rokov a my si myslíme, že to nie je spravodlivý prístup,“ povedal Folker Franz z BusinessEurope.

Analitk Deutche Bank Mark C. Lewis vyhlásil, že kritériá by mohli viesť k tomu, že priemysle bude opatrnejší pri predaji nadbytku európskych povoleniek v druhej fáze EÚ ETS.

(Reuters)