EÚ sprístupní chránené územia pre ťažbu

Zdroj: Flickr; autor: Fotogravirus

Nové usmernenie platí pre tzv. "neenergetický ťažobný priemysel" (ťažba kovov a minerálov). Ten však môže viesť ku strate biodiverzity.

Náleziská kovov ako lítium, magnézium alebo platina, ktoré sú kľúčové pre každodennú produkciu napr. počítačov alebo liečivá, môžu byť súčasťou chránených území siete Natura 2000.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a komisár pre podnikanie a priemysel Antonio Tajani povedali, že usmernenie pomôže členským štátom a ťažobnému priemyslu vyhovieť smernici EÚ o vtáctve a smernici o biotopoch.

"Tieto nové usmernenia poskytnú členským štátom a priemyslu zrozumiteľnosť, týkajúcu sa neenergetických ťažobných aktivít v zhode s požiadavkami programu Natura 2000. Nejde o žiadnu zmenu legislatívy alebo politiky, ale iba o usmernenie o existujúcich právnych normách," píšu v spoločnom vyhlásení.

Ťažobný priemysel je usmerňovaný tak, aby sa minimalizovali environmentálne škody. Výsledkom toho je, že aj znečisťujúce ťažobné projekty môžu byť schválené, pokiaľ sú vykonané tlaky na minimalizovanie environmentálnych dôsledkov.

Jeden z cieľov súčasného Environmentálneho akčného plánu EÚ je zaistiť, aby spotreba zdrojov "neprekročila možnosti životného prostredia" a tak nepretrhla spojenie medzi hospodárskym rastom a využívaním zdrojov.

Kritici však tvrdia, že tento krok je ekvivalentom otvorenia chránených území pre ťažbu počas Medzinárodného roka biodiverzity. "Našou hlavnou snahou je uspokojiť potreby priemyslu a zároveň sa vyhnúť nepriaznivým vplyvom na prírodu a divú zver," reagovali komisári.

Noví členovia EÚ, ktorí sú hlavnými producentmi uhlia a iných prírodných zdrojov (napr. Poľsko), mali problémy s naplnením smerníc o vtáctve a biotopoch. Ročný obrat európskeho neenergetického ťažobného priemyslu pre kritické zdroje je 49 mld. eur a zamestnáva 287 000 pracovníkov.

Zoznam území zahrnutých do programu je už dokončený. Ten sa však potenciálne dotýka až 26 000 súčasných území pod Naturou, prevažne v súkromnom vlastníctve.

Ťažba a biodiverzita: priatelia alebo nepriatelia?

Posledná správa z projektu Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (TEEB) napríklad tvrdí, že niektoré obchodné sektory, ktoré majú záujem na ochrane prírody, odhadujú ročnú stratu v dôsledku odlesňovania vo svete na 2 až 5 biliónov dolárov.

Odvodňovanie baní môže spôsobiť prítomnosť ťažkých kovov, ktoré vplývajú na kvalitu pôdy a vody. Tá je životne dôležitá pre ekosystémy ako aj pre priemysel.

Ťažobné spoločnosti však tvrdia, že namiesto poškodzovania životného prostredia, môžu ich metódy v skutočnosti vytvoriť a zachovať nové biotopy udržiavaním plytkých jazier v baníckych miestach namiesto toho, aby opäť napĺňali vyhĺbené bane. V týchto jazerách sa môžu rozmnožovať obojživelníky.

Členovia Dohovoru OSN o biologickej diverzite sa stretnú v Nygoya v Japonsku 18. až 29. októbra, aby rokovali o rámci pre povolenie ťažby surovín pri zachovaní biodiverzity. Jej ochrana bola nesplneným cieľom programu Natura 2000, ktorý končí v roku 2010.