EÚ v 2014 znížila emisie CO2 o 4,5%

Približne 11 000 podnikom a výrobným zariadeniam v 28 členských štátoch EÚ, ktoré musia nakupovať kvóty CO2 prostredníctvom Európskeho systému obchodovania s emisia (ETS) sa v roku 2014 podarilo znížiť potrebné kvóty o 4,5 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to z údajov zaznamenaných v spoločnom registri únie.

„Emisie sa naďalej znižujú, dokonca aj v období, keď naše hospodárstva začínajú opäť rásť. To len znovu dokazuje, že hospodársky rast a ochrana klímy môžu ísť ruka v ruke,“ povedal médiám európsky komisár zodpovedný za zmenu klímy a energetiku Miguel Arias Cañete.

Na Slovensku sú viaceré podniky, ktoré v rámci ochrany pred premiestnením výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi dostávajú časť emisných kvót zadarmo. Takýchto prevádzok je na Slovensku približne 138, patria sem najmä hutníci, chemici a energetický sektor. Zvyšok potrebných povoleniek si však musia dokúpiť prostredníctvom ETS.

Do ETS systému sú od roku 2012 zaradené aj letecké spoločnosti, ktoré uskutočňujú lety medzi európskymi krajinami. Zatiaľ čo 99 percent aeroliniek si už na systém zvyklo, viacero z nich, a to najmä nie mimoeurópske, majú s nákupom povoleniek problém.

Medzi najväčších oponentov patrí od začiatku Saudská Arábia, Rusko, či India, ktoré európsky systém nedodržujú. Podľa environmentálnych aktivistov EÚ takéto spoločnosti pokutuje príliš pomaly.

Medzi najmedializovanejšie prípady patrí nedávne rozhodnutie belgických úradov pokutovať najznámejšiu leteckú spoločnosť arabského polostrova Saudi Airline.

V písomnej žiadosti, ktorú má k dispozícii agentúra Reuters, flámsky minister životného prostredia uviedol, že plánujú spoločnosť pokutovať 100 eurami za každú „nenakúpenú kvótu,“ za všetky lety v rámci EÚ.  

Nemecký orgán na obchodovanie s emisiami (DEHSt) začiatkom tohto roka zverejnil zoznam ďalších 44 operátorov, ktorí v roku 2012 nedodržali podmienky stanovené v EÚ smernicou, medzi inými aj Air Arabia Egypt a európsky AirBerlin.

Britská agentúra pre životné prostredie v tom istom roku pokutovala 5 spoločností vrátane Air India.