EÚ vyzve na „rýchlu“ klimatickú pomoc

Zdroj: David Haberlah, www.creativecommons.org

Ministri financií EÚ už chcú čo najrýchlejšie poskytnúť rozvojovým krajinám pomoc pre boj proti klimatickým zmenám. Na minuloročnej klimatickej konferencii v Kodani sa EÚ zaviazala k finančnej asistencii, časť z nej má krajinám Tretieho sveta ísť už v najbližších troch rokoch. Kodanskú dohodu zatiaľ podporilo 90 krajín, vrátane Indie, Číny a USA.

Rýchle peniaze

Únia sa zaviazala, že v období 2010-2012 poskytne 2,4 miliardy EUR vo forme tzv. „rýchlych fondov“. Rozvojovým krajinám majú pomôcť prispôsobiť sa nezvratným následkom klimatických zmien. Ostatné rozvinuté krajiny, vrátane USA a Japonska, prisľúbili ekvivalentné sumy, v celkovej výške 30 miliárd dolárov.

„Implikácie Kodanskej dohody pre pozíciu EÚ v klimatickom financovaní bude ešte musieť byť preskúmaná“, uvádza návrh záverov ministerskej Rady. EÚ však nechce ďalšie zdržania preto bude tlačiť na ostatné strany rokovaní, aby oznámili svoje príspevky.

Krajiny EÚ sú pripravené informovať o prípravách poskytnutia pomoci už na najbližšom zasadnutí Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách, ktoré by sa malo konať začiatkom júna v Bonne, píše sa v texte.

Ministri chcú predložiť správy o poskytnutí klimatických financií, koordinované na úrovni EÚ, na klimatickej konferencii v mexickom Cancune koncom roka. Od ostatných rozvinutých krajín chcú, aby ich nasledovali.

Inovatívne zdroje

Ministri v utorok podčiarknu dôležitosť potreby predložiť praktické návrhy dlhodobého financovania stratégií obmedzovania následkov a prispôsobovania sa klimatickým zmenám pre rozvojové krajiny.

„Do úvahy treba brať potenciál inovatívnych zdrojov financovania a najmä trhových nástrojov, vrátane uhlíkových trhov, ako aj posilnenia vplyvu súkromného financovania prostredníctvom verejných financií.“ Návrh ďalej zdôrazňuje pripravenosť EÚ podporiť prácu novovytvorenej Poradnej skupiny OSN o klimatickom financiovaní.

Cieľom je vyvinúť nákladovo efektívne poskytovanie väčšieho množstva peňazí rozvojovým krajinám, prostredníctvom Kodanského zeleného klimatického fondu. Tento proces však musí čerpať zo skúseností a ponaučení z existujúcich fondov a medzinárodných finančných nástrojoch, píše sa v navrhovaných záveroch Rady.

V posledných mesiacoch však EÚ niekoľko krát zdôraznila, že klimatická pomoc „nebude zadarmo“. Karl Falkenberg, generálny riaditeľ pre životné prostredie v EK, minulý mesiac povedal, že fondy budú otvorené len „v kontexte medzinárodného rámca, ktorý povedie k znižovaniu emisií CO2“.

Globálna diplomacia

Začiatkom minulého týždňa predstavia Komisia novú stratégiu, ktorou by sa malo dospieť čo najskôr k záväznej globálnej klimatickej dohode. Platnosť Kjótkseho protokolu vyprší v roku 2012.

EÚ chce rozšíriť svoje pôsobenie a tým posilniť dôveru, že globálna dohoda je možná. Preto skúma špecifické, prakticky orientované rozhodnutia, ktoré by bolo možné prijať už v Cancune.

Klimatická šéfka EÚ Connie Hedegaard by mala tento týždeň cestovať do USA a Mexika, koncom mesiaca má v Bruseli rokovať s čínskymi predstaviteľmi. V apríli má naplánovanú návštevu Indie, Japonska a Číny.

Ďalšie kroky

  • 16.marca 2010: Rada ministrov ECOFIN
  • 31.máj – 11.jún 2010: stretnutie Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách v Bonne
  • december 2010: globálne klimatické rokovania v Cancune