EÚ znižuje očakávania od konferencie v Riu

V čase keď sa vyjednávači v New Yorku prehrabávajú stovkami strán s nápadmi pre blížiacu sa konferenciu, šéf generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie Karl Falkenberg uviedol, že EÚ je oddaná svojim cieľom bez ohľadu na urputnú opozíciu voči niektorým jej postojom.

EÚ smeruje na júnový summit o udržateľnosti – Rio+20 – s vierou, že udržateľný rast sa stane jedným z pilierov zelenej ekonomiky. Tiež by chcela, aby Program OSN pre životné prostredie (UNEP) a podľa možností aj iné agentúry OSN získali viac právomocí pre dohľad a presadzovanie uzatvorených dohôd.

Falkenberg pripustil, že zo strany ostatných vyjednávačov „existujú významné otázky“ o pozíciách EÚ.

Environmentálna brzda rastu?

Afrických lídrov znepokojujú snahy Európy o záväzné ciele v oblasti udržateľného rozvoja. Obávajú sa, že to zabrzdí ich ekonomiku. Rozšírenie roly agentúry OSN zase môže počítať so silnou nevôľou zo strany Spojených štátov.

„Musíme ukázať, že cestovná mapa pre zelenú ekonomiku nie je len európskym konceptom adaptovaným  na podmienky v Európe, ale že je to jediná udržateľný cesta vpred na pomoc rozvojovým krajinám v raste a pozdvihnutí ich obyvateľstva z chudoby,“ povedal v utorok (24.4.) Falkenberg na stretnutí Európskeho parlamentu k otázkam klimatickej zmeny, biodiverzity a udržateľného rozvoja.

Aj ďalší predstavitelia žiadajú EÚ, aby sa jednohlasne snažila vyrokovať dohody, ktoré by krajiny zaviazali k prijatiu opatrení na ochranu prírody a cieľom pre udržateľný rast.

Samotný generálny tajomník OSN Pan Ki-mun za podpory EÚ presadzuje, aby investície do elektrickej infraštruktúry v subsaharskej Afrike  ďalších rozvojových regiónov smerovali prioritne do obnoviteľných zdrojov.

Zástupcovia členov OSN v New Yorku pripravujú dokument s odporúčaniami, ktoré majú štáty schváliť na summite o udržateľnom rozvoji, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.-22. júna v brazílskom Riu.

Cieľom je vytvoriť asi 70 stranový plán pre budúci rozvoj.

Už teraz sú zjavné ostré rozdielne názory na niektoré návrhy Európskej únie.

Hlavný vyjednávač hostiteľskej krajiny Brazílie André Corrêa do Lago informoval, že na konferencii nepodporia vznik svetovej environmentálnej organizácie.

Nepravdepodobná je podpora aj zo strany amerického prezidenta Barracka Obamu. V predvolebnom období by tým totiž nahral opozícii Republikánov, ktorí tradične odmietajú silnejšie právomoci pre agentúry OSN. Minulý rok sa snažili zablokovať prostriedky pre úrad OSN pre klimatickú zmenu. Príspevok USA do rozpočtu OSN je na úrovni 22 %.

V hre je viac než len príroda

Riaditeľ pobočky Rozvojového programu OSN (UNDP) v Bruseli Antonio Vigilante na utorkovej diskusii uviedol, že náklady zlyhania v príležitosti, ktorú Rio poskytuje, by malo devastujúce dôsledky pre najchudobnejších ľudí na svete.

„Rio nie je environmentálna organizácia, nie je to konferencia na záchranu prírody. Je to konferencia na záchranu ľudských bytostí. Je to konferencia, ktorá musí skombinovať dve najnaliehavejšie výzvy našich čias – spravodlivosť a udržateľnosť – a jednu nemožno obetovať na úkor druhej,“ povedal Vigilante.

Vzhľadom na odhady OSN, že do polovice storočia populácia narastie zo 7 miliárd na 9 miliárd, je potrebné vyrovnať sa s obavami o súperiace požiadavky na produkciu potravín na jednej strane a dostupnosti prírodných zdrojov, najmä vody a energie.

Dick Toet, viceprezident európskych externých vzťahov v spoločnosti Unilever, ktorá vyrába potraviny a iný spotrebný tovar, uviedol, že riešenie budúcich výziev bude vyžadovať politickú akciu, ale tiež iniciatívy zo strany súkromného sektora.

„Veríme, že Rio+20 je veľkou príležitosťou vytvoriť verejno-súkromné partnerstvá,“ povedal a dodal: „Chceme sa zasadiť o verejno-súkromný rámec pre zelenú ekonomiku.“

Svoje pozície k role EÚ na summite v Riu už vyjadrili Európska komisia, Parlament, zástupcovia európskych regiónov i ministri členských krajín. Na základe týchto stanovísk Falkenberg verí, že EÚ zostane „ambicióznym partnerom“ počas rokovaní, a to aj napriek očakávanej opozícii.

„Myslím, že pre Rio+20 musíme byť ambiciózni, nestačí len povedať – áno, problém existuje a prosím, začnite premýšľať o tom, ako tento problém chcete riešiť,“ uviedol  a vyzval k stanoveniu cieľov pre zníženie negatívnych vplyvov na vodu, oceány, pôdu a ďalšie zdroje.

Ďalšie kroky

  • 23. apríl – 4. máj: diskusia medzinárodných vyjednávačov v New Yorku o návrhoch pre konferenciu Rio+20
  • 13.-15. jún: konečné rokovania o výstupoch agendy v Riu
  • 20.-22. jún: konferencia OSN o udržateľnom rozvoji v Rio de Janeir, Brazília